BLOG

RAZPISANI ROKI IZREDNIH IZPITOV ZA SREDNJEŠOLSKE PROGRAME

12/05/2022

OPOZORILO

VLJUDNO PROSIMO VSE UDELEŽENCE,

DA UPOŠTEVAJO PREDPISANI ROK ZA

PRIJAVO NA IZPIT:

5 DNI PRED IZPITOM,

V IZJEMNIH PRIMERIH LAHKO TUDI 2 DNI PRED IZPITOM

ODJAVA OD IZPITA VSAJ 2 DNEVA PRED IZPITNIM ROKOM!

PRIJAVITE IN ODJAVITE SE LAHKO NA VEČ NAČINOV:

  1. OSEBNO ODDATE PRIJAVNI OZ ODJAVNI OBRAZEC V TAJNIŠTVU
  2. PO TELEFONU 04/53724 00, 040 550 370 ALI PO MAILU: locniskar.mija@guest.arnes.si.

 RAZPISANI ROKI IZPITOV:

 

DATUMDANIZPIT-PREDMETKRAJČAS
16.5.2022ponedeljekAngleščina –pisni ali ustni za vse letnike

(EKONOMSKI TEHNIK, TEHNIK RAČUNALNIŠTVA, GASTRONOMSKO TURISTIČNI TEHNIK)

Ljudska univerza Radovljica, Kranjska c.4, Radovljica16.00
18.5.2022sredaNemščina – pisni ali ustni za vse letnike in programeLjudska univerza Radovljica, Kranjska c.4, Radovljica16.00
18.5.2022sredaNaravna in kulturna dediščina,

Turistično spremljanje in vodenje

Ljudska univerza Radovljica, Kranjska c.4, Radovljica17.00
19.5.2022četrtekSlovenščina – pisni ali ustni za vse letnike in programeLjudska univerza Radovljica, Kranjska c.4, Radovljica16.00
23.5.2022ponedeljekMatematika – pisni za vse letnike

(EKONOMSKI TEHNIK, TEHNIK RAČUNALNIŠTVA, GASTRONOMSKO TURISTIČNI TEHNIK)

Ljudska univerza Radovljica, Kranjska c.4, Radovljica16.00
23.5.2022ponedeljekSVETOVANJE IN PRODAJA TURISTIČNIH PROIZVODOV

– pisni za vse letnike

( GASTRONOMSKO TURISTIČNI TEHNIK)

Ljudska univerza Radovljica, Kranjska c.4, Radovljica16.30

 

 

Share This