BLOG

ERASMUS+ mobilnost Nica (april 2024)

21/06/2024

Naša sodelavka Špela Kalan🐝 je v okvirju ERAMSUS+ akreditacije odpotovala v Nico (Francija), kjer se je udeležila tečaja z naslovom “Environmental Stewardship: How to Reconnect With Nature”. V okvirju tečaja je sodelovala v praktičnih delavnicah, ki predstavljajo metode kako bolje posameznike povezati z okoljem, bodisi so to posamezniki oziroma udeleženci, ki prihajajo ali iz mestnega ali podeželskega okolja. Tečaj uči, kako preoblikovati šolski vrt v ”mikro kmetijo”, kako ustanoviti drevesnice rastlin za privabljanje ptic in prostoživečih živali v izobraževalni center, recikliranje živilskih odpadkov z uporabo deževnikov, gojenje gob z uporabo recikliranih materialov ipd. Namen tečaja je pridobiti nove, učinkovitejše metode ohranjanja narave.

Udeleženci so prihajali iz različnih izobraževalnih ustanov iz različnih držav (Švedska, Romunija, Poljska, Grčija, Madžarska in Slovenija), zato je bil prvi dan namenjen spoznavanju in predstavitvam njih in njihovega delovnega okolja. Environmental Stewardship: How to Reconnect With Nature, tečaj, ki je potekal v Nici, je bil zastavljen zelo dinamično.  Tečajnike sta obiskali udeleženki Lena in Sophie ter jim predstavili francoski šolski sistem in aktivnosti, ki jih izvajata kot izvoljeni “eko delegatki”. Po predstavitvi so se odpravili na terenski ogled “Maison de l’Envirenment” kjer so jim predstavili njihov način vodenja skupin, pokazali zelo zanimivo razstavo o metuljih ter prostor kjer izvajajo kompostiranje za okoliške prebivalce Nice. Del Erasmus izobraževanja je tudi kulturna izmenjava, v okviru katere so se tečajniki z vodstvom vodičke odpravili po pisanih ulicah Nice.

Obiskali so “Recyclerie”-reciklažnega centra v Nici, kjer zbirajo odpadke, kot so: pohištvo, oblačila, igrače, električne aparate, belo tehniko, … za simbolično ceno jih potem prodajo naprej. Zbirajo celo cigaretne ogorke, katere odkupi podjetje, ki ima tehnologijo, da cigaretne ogorke pretvori v električno energijo. Kompostiranje je v Nici obvezno. Tudi v tem centru imajo prostor namenjen izdelavi komposta, zraven pa čudovit zelenjavno-zeliščni vrt, zasajen s sadikami, ki bi sicer pristale v smeteh.

Nica želi postati “smart city” v smislu ekološke osveščenosti. V ta namen širijo tudi zelene površine, ki pridejo do izraza predvsem poleti, saj znižujejo poletno vročino v mestu. Na terenu so si ogledali projekt širjenja zelenih površin, v okviru katerega so celo porušili nekaj stavb (gledališče in kongresni center), da so dobili prostor za ureditev parka (“The urban jungle and rewilding”). V nadaljevanju so obiskali tržnico z lokalnimi ponudniki in degustirali lokalne jedi (“From field to plate”).

Zadnji dan tečaja so se tečajniki ponovno vrnili v učilnico. V okviru “Bio inovation and design” je bil poudarek na naravni kozmetiki in kako si jo lahko izdelajo sami. Naravne sestavine so bolj prijazne našemu telesu in okolju. Seveda lahko pri takšni praksi embalažo recikliramo. V nadaljevanju so naredili analizo naših aktivnosti v tem tednu, vsak od njih je naredil in predstavil “Champaign for Change”- načrt za naravovarstveno aktivnost, ki bi lahko bila izvedena v domači izobraževalni ustanovi.
 
Teden Erasmus izobraževanja, Environmental Stewardship: How to Reconnect With Nature v Nici, se je zaključil.
Spoznali smo primere dobrih praks s katerimi v mestu zmanjšujejo količino odpadkov z recikliranjem, ponovno uporabo in predelavo. Izvedeli smo kako se v francoskem izobraževalnem sistemu implementira ekološke vsebine. Ogledali smo si, kako mesto povečuje zelene površine in s tem zagotavlja kvalitetno bivanje prebivalcev.
Ogledali smo si tudi znamenitosti v Nici, spoznali njeno zgodovino in tradicijo.
Izobraževanje je večinoma potekalo na terenu, saj le z vsakdanjo prakso lahko začnemo delati resnične spremembe. Semena “zelenih idej” so vzklila v Nici in vsak udeleženec jih je odnesel s seboj, v svojo državo, kjer bodo rasli novi naravovarstveni projekti.
 
Špela Kalan
 
 
 
 

Dostopnost

Share This