Tečaji

Jezikovni tečaji v letu 2020/21

Prijave na: lur.info@guest.arnes.si, 040 550 370, 04 537 2400

SKUPINSKI JEZIKOVNI TEČAJI

Ponujamo skupinske jezikovne tečaje na vseh stopnjah. Na tečaju boste pridobili kvalitetno znanje jezika, ki ga boste po želji lahko preverili tudi na nacionalni ravni na Državnem izpitnem centru in pridobili javno veljavno listino. Učitelj program prilagodi udeležencem, njihovemu predznanju in pričakovanjem. Če ne veste kakšno je vaše znanje jezika, po želji lahko le-tega preizkusite z uvrstitvenimi testi. Delo poteka v majhnih, homogenih skupinah od 6 do 12 udeležencev. Naši strokovno usposobljeni predavatelji so prilagodljivi, strokovni in se vam osebno posvetijo. V učilnici uporabljamo tudi slušno gradivo in razne didaktične pripomočke za razgibane pogovore. Ob koncu tečaja udeleženci dobijo potrdilo.

ZAČETEK: Uvodni sestanki bodo potekali v oktobru oziroma ob zadostnem številu prijav. Tečaji se praviloma začnejo v oktobru, potekajo enkrat tedensko, po dve šolski uri v popoldanskem času.

Trajanje: 60 UR

Cena: 380 EUR  

CENA TEČAJA VELJA, ČE BO VPISANIH NAJMANJ 6 UDELEŽENCEV.

MOŽNOST PLAČILA NA VEČ OBROKOV.

 

INDIVIDUALNI JEZIKOVNI TEČAJI

Prednost individualnih jezikovnih tečajev je, da je vsebinsko in časovno prilagojeno vašim potrebam, željam in interesom. Z učiteljico na uvodnem sestanku pripravita individualni načrt, v katerem določita teme in pripadajočo slovnico. Izvajamo različne jezikovne tečaje, tudi z naravnimi govorci.

TRAJANJE: po vaši želji

Cena pedagoške ure: 23 EUR

JEZIKOVNI TEČAJI ZA PODJETJA

Izvajamo tečaje za podjetja, ki so prilagojeni strokovnemu področju, in potrebam podjetja. Pred izvajanjem tečaja skupaj pripravimo vsebinski in časovni načrt in s tem zagotovimo najboljše možne rezultate. Tečaj lahko izvajamo v podjetju ali na Ljudski univerzi Radovljica. Ob koncu tečaja pridobite potrdilo.

TRAJANJE: po dogovoru

Cena: po dogovoru