Predstavitev Medgeneracijskega centra Radol`ca – Bled

ob

Prvič smo program v Radovljici začeli izvajati septembra 2013 na pobudo Občine Radovljica. V letu 2014 smo izvajali Program medgeneracijskega centra Radovljica, za katerega smo pridobili sredstva MDDSZ ter Občin Radovljice, Bleda, Gorij in Bohinja. Od januarja 2015 se je program izvajal na treh lokacijah. Na Jesenicah je program izvajalo Društvo prostovoljcev Ejga za lepše Jesenice v sodelovanju z Človekoljubno dobrodelnim Društvom UP Jesenice, v Kranju ga je izvajal  CSD Kranj v sodelovanju s Fundacijo Vincenca Drakslerja,  z Medgeneracijskim društvom Z roko v roki in Centrom za trajnostni razvoj podeželja Kranj. Projekt je bil sofinanciran iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Občin Radovljica, Bled, Gorje in Bohinj.

Od januarja 2017 naprej, delujemo v okviru dveh enot in sicer kot Medgeneracijski center Radol`ca in Bled. Enoti sta financirani Iz Občin Bled in Radovljica.

Medgeneracijski center omogoča ljudem, da se vključujejo v čim več aktivnosti v njihovem lokalnem okolju. Obiskujejo najrazličnejše programe, delavnice in se udeležujejo enkratnih predavanj. Najbolj jih zanimajo teme povezane z osebnostno rastjo, zdravjem, računalniškim opismenjevanjem, fotografijo. Z navdušenjem obiskujejo energijsko telovadbo, vrtnarijo na biodinamičnem vrtu in podobno. Medgeneracijski center Gorenjska je odprt prostor za druženje različnih generacij, ki se spoznavajo in aktivno družijo.

AKTIVNOSTI MEDGENERACIJSKEGA CENTRA RADOL`CA – BLED

Aktivnosti se oblikujejo glede na potrebe, želje in interese udeležencev. Teme se povezujejo z digitalno pismenostjo, zdravjem, osebnostno rastjo, ročnimi spretnostmi, udeleženci lahko ustvarjajo in aktivno preživljajo prosti čas. Poleg programov so naše aktivnosti usmerjene tudi v INFORMIRANJE udeležencev ter POVEZOVANJE z lokalnimi organizacijami

ENOTA BLED

Na Bledu dejavnosti potekajo v sejni sobi Ledene dvorane ter v telovadnici No.1 fitnesa, ki je del Ledene dvorane.

V PROGRAME, KI POTEKAJO NA BLEDU SE PRIJAVITE PRI HANI PREMRL

kontaktna oseba: Hana Premrl

e- mail: hana.premrl@guest.arnes.si

Gsm: 040 284 550