Konferenca Metode dela z mladimi v akciji

Če delate z mladimi in ste za akcijo, vas vabimo, da se spoznate z novimi metodami, ki smo se jih naučili v okviru Erasmus+ VIAME (Value in action method exchange) na Poljskem, Madžarskem, Portugalskem in v Sloveniji.

Namen projekta je naučiti se novih metod dela z mladimi in jih prenesti v lokalno okolje na način, da jih lahko tudi drugi mladinski delavci in strokovnjaki uporabijo v praksi. Vsebine so se preko vseh dejavnosti tesno povezovale z vrednotami, ki so notranje vodilo za vse kar v življenju počnemo.

Projekt poteka v okviru akcije KA2 strateška partnerstva; Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks. Projekti KA2 omogočajo projektno sodelovanje z namenom dviga ravni kakovosti poučevanja, usposabljanja, učenja in mladinskega dela, modernizacije institucij in inovacije družbe.

Nosilka projekta Values in action: Method exchange je organizacija Fundacija Atalaya iz Poljske. Ostale partnerske organizacije so: Civil Centrum Kozhasznu Alapitvany iz Madžarske,  University of Porto iz Potugalske in Ljudska univerza Radovljica.

19. junija 2018, ob 9.00 v  prostorih Ljudske univerze Radovljica
Udeležba je brezplačna.

Predstavljene metode:

  • Sedem korakov analize vizualnih podob
  • Uporaba kreativne metode “Rebirthing”
  • British drama
  • Transakcijska analiza

Opisi delavnic

METODA 1: Sedem korakov analize vizualnih podob

Metoda temelji na vizualnih zaznavah posameznika ter spoznavanju sebe, lastnih misli, vrednot in občutenj, kar je pri delu z mladimi izrednega pomena. V sklopu delavnic se bomo  pogovarjali o tem, kako ljudje zaznavamo svetlobo in sence, kaj nam pomenijo barve. Vaje  bodo konkretne in bodo služile kot orodje pri delu z mladimi. Skozi vaje bomo dali poudarek tudi zaznavanju telesa, ki služi izražanju trenutnega počutja in čustev. Rdeča nit delavnice bo učenje, kako mlade spodbuditi, da svoja občutja in vrednote izražajo na kreativen način.

METODA 2: Metoda kreativnega mišljenja

Metoda temelji na ustvarjalnem mišljenju in uporabi kreativnosti pri delu z mladimi. Kreativno razmišljanje je sposobnost vsakega posameznika in ni vezano na umetniško ustvarjanje. S pomočjo kreativnega raziskovanja odkrivamo odnos do sebe, drugih in okolja. Iščemo nove, nevsakdanje rešitve. Pomemben je kreativni proces, kjer so nasprotja, napake, prepuščanje kontrole, blokade pomemben rezultat kreativnega razmišljanja. Vsak simbol lahko predstavlja drugo realnost. Kaj vidimo v določenem predmetu? Kakšno razmišljanje nam vzpodbudi? Kaj čutimo ob tem? Ali ga lahko slišimo, vonjamo, okušamo?

METODA 3: British drama

Metoda »British drama« deluje na treh ravneh; na ravni telesa, čustev in intelekta. Ne gre za klasično dramsko igro z vlogami, ampak je pomembno, da vstopamo v igro vlog. V procesu razvijamo domišljijo, izražanje, zaupanje, samozavest, empatijo in komunikacijo. V igri vstopamo v odnos sami s sabo, drugimi in okoljem z namenom boljšega razumevanja in vpogleda v realne situacije.

Izvedli bomo različne vaje po metodi »British drama«, ki jih boste lahko uporabili pri svojem delu.

METODA 4: Uporaba transakcijske analize pri delu z mladimi  

Transakcijska analiza (TA) je teorija osebnosti in psihoterapija za doseganje osebnostne rasti in spremembe. TA lahko uporabimo, kjer želimo razumeti človekovo duševnost, komunikacijo ter odnose med ljudmi. Uporablja se pri zdravljenju različnih psihičnih težav (kot npr. anksioznost, depresija, osebnostne motnje, težave v odnosih). Posameznika obravnava kot avtonomno osebnost, ki se lahko samostojno odloča in usmerja svoje življenje. V okviru delavnice bodo predstavljeni osnovni TA koncepti, ki so nam v pomoč, da lahko razumemo tako svoje delovanje kot delovanje drugih. Skozi praktične primere in vaje bo v ospredju osebno izkustvo TA.

Spletna prijava

Prijave so zaključene. Se vidimo 19. 6. 2018 ob 19.00 na Ljudski univerzi Radovljica.

Foto utrinki iz aprilske konference

V sredo, 25.4.2018 smo na Ljudski univerzi Radovljica predstavili dvoletni projekt z naslovom “Vrednote v akciji – izmenjava metod dela z mladimi”, v katerem smo sodelovali z organizacijami iz Madžarske, Poljske in Portugalske in udeležencem konference prikazali štiri metode dela z mladimi, ki jih bodo lahko uporabil naprej pri svojem delu. Dan je bil poln kreativnosti, sodelovanja, učenja in pridobivanja praktičnih izkušenj.