Program

7., 8., 9. razred devetletke

 

Pogoji za vpis:

Program devetletne osnovne šole za odrasle je namenjen tistim, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost, niso pa uspešno končali osnovnošolskega izobraževanja in so stari več kot 15 let.

Trajanje:

Predmetnik za posamezni razred je načrtovan za 18 tednov.

Predavanja:

Potekajo vsak dan v popoldanskem času.

Cena:

Brezplačno

Predmetnik

[table id=2 /]