poklicna matura jesenski rok 2019

Ljudska univerza Radovljica

Radovljica, 13. 08. 2019

      POKLICNA MATURA

izvedba poklicne mature – JESENSKI ROK  – avgust – september 2019

izobraževalni programi: ekonomski tehnik, gastronomsko-turistični tehnik, tehnik računalništva, ekonomski tehnik pt, ekonomski tehnik  pti.

6.JULIJ 2019
Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

14. AVGUST 2019
Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

20. AVGUST 2019
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

DNEVNI RAZPORED:

zagovor datum dan ura predmet
pisno 24.08.2019  SOBOTA 9.oo SLOVENŠČINA
pisno 26.08.2019 PONEDELJEK 9.oo MATEMATIKA
ustno 27.08.2019 TOREK 16.oo Izdelek oz. storitev in zagovor ,(gastronomsko turistični tehnik)
ustno 27.08.2019 TOREK 17.oo Izdelek oz. storitev in zagovor,(ekonomski tehnik, ekonomski tehnik PTI)
ustno 27.08.2019 TOREK 18.oo Izdelek oz. storitev in zagovor,(tehnik računalništva)
pisno 28.08.2019 SREDA 9.oo ANGLEŠČINA
ustno 29.08.2019 ČETRTEK 16.oo GASTRONOMIJA IN TURIZEM S PODJETNIŠTVOM (gtut)
ustno 29.08.2019 ČETRTEK 17.oo GOSPODARSTVO (ekt, ekt pti)
ustno 29.08.2019 ČETRTEK 18.oo RAČUNALNIŠTVO (TEH RAČ)
pisno 30.08.2019 PETEK 9.oo GOSPODARSTVO (ekt, ekt pti)
pisno 30.08.2019 PETEK 9.oo GASTRONOMIJA IN TURIZEM S PODJETNIŠTVOM (gtut)
pisno 30.08.2019 PETEK 9.oo RAČUNALNIŠTVO (TEH RAČ)
ustno 31.08.2019 SOBOTA 9.oo SLOVENŠČINA
ustno 2.09.2019 PONEDELJEK 14.oo MATEMATIKA
ustno 2.09.2019 PONEDELJEK 16.oo ANGLEŠČINA

 

 

 

Comments are closed.