Erasmus+ VIAME – predstavitev

csm_erasmus_logo_mic_e3aa2f5b6dviame_no_back_m

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani: http://viame.atalaya.pl/

Predstavitev projekta

VIAME – VALUES IN ACTION – METHODS EXCHANGE

Projekt poteka v okviru akcije K2 strateška partnerstva Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks. Projekti K2 omogočajo projektno sodelovanje z namenom dviga ravni kakovosti poučevanja, usposabljanja, učenja in mladinskega dela, modernizacije institucij in inovacije družbe. V projektih sodelujejo organizacije s področja izobraževanja, usposabljanja in mladine ter podjetja, javni organi in druge organizacije, ki so dejavne na različnih področjih izobraževanja in usposabljanja. Aktivnosti znotraj KA2 morajo prinašati dolgoročne pozitivne učinke na sodelujoče organizacije, politične sisteme in tudi posameznike, ki so neposredno ali posredno vključeni v projekte. 

Nosilka projekta Values in action je organizacija Fundacija Atalaya iz Poljske. Ostale partnerske organizacije so: Civil Centrum Kozhasznu Alapitvany iz Madžarske,  University of Porto iz Potugalske in Ljudska univerza Radovljica.

S projektom bomo poskušali razviti nove inovativne metode, ki bodo uspešno aktivirale mlade pri razvoju njihovih kompetenc, ki jih potrebujejo za uspešen prehod na trg dela. Trg dela je zelo zahteven, spremenljiv od mladih zahteva znanja, spretnosti in veliko prilagodljivost. Mladi potrebujejo metode dela preko katerih bodo lažje spoznali svoje osebne lastnosti, poklicne cilje, interese, vrednote in tako lažje načrtovali svojo karierno pot. Poseben poudarek je spodbujanje socialne podjetništva z družbenim učinkom, ki hkrati rešuje probleme lokalne skupnosti. Metode dela bomo preizkusili v praksi pri mladih, ki so stari od 18 do 30 let in izhajajo iz ranljive ciljne skupine in hkrati usposobili mladinske delavce za delo z njimi.

V projektu se bomo spoznali s petimi metodami, se jih naučili in jih preizkusili v praksi pri delu z mladimi

 • Metoda British drama
 • Izobraževanje s pomočjo konj (HAE)
 • Uporaba Transakcijske analize pri delu z mladimi
 • Kreativna metoda
 • Sedem korakov analize vizualnih podob

Z metodami bomo razvijali

 • Medosebne spretnosti, komunikacijske sposobnosti, samozavest, timsko delo pri mladih
 • Izmenjava izkušenj in praks dela mladinskih delavcev
 • Razvijanje inovativnih metod poučevanja
 • Osebni razvoj mladinskih delavcev
 • Spodbujanje socialnega podjetništva z družbenim učinkom
 • Vzpostavitev baze, kjer bodo metode dela in orodja na voljo tudi drugim.

 

Skupno bomo izvedli štiri usposabljanja (na Poljskem, v Sloveniji, na Portugalskem in na Madžarskem)