ExPrOM Predstavitev projekta

csm_erasmus_logo_mic_e3aa2f5b6d

ExPrOM- Exchange of practice outreach and motivation for the empowerment and social inclusion of adults.

Predstavitev projekta

ExPrOM – Exchange of practice outreach and motivation for the empowerment and social inclusion of adults

Projekt poteka v okviru programa Erasmus+ ključni ukrep 2 (KA2) – strateško partnerstvo za izmenjavo dobrih praks. Projekti KA2 omogočajo projektno sodelovanje z namenom dviga ravni kakovosti poučevanja, usposabljanja, učenja in mladinskega dela, modernizacije institucij in inovacije družbe. V projektih sodelujejo organizacije s področja izobraževanja, usposabljanja in mladine ter podjetja, javni organi in druge organizacije, ki so dejavne na različnih področjih izobraževanja in usposabljanja. Aktivnosti znotraj KA2 morajo prinašati dolgoročne pozitivne učinke na sodelujoče organizacije, politične sisteme in tudi posameznike, ki so neposredno ali posredno vključeni v projekte. Namen aktivnosti je spodbuditi izmenjavo dobrih praks ter razvoj, prenos in implementacijo inovativnih praks na organizacijski, lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni. Cilj projektov strateških partnerstev za izmenjavo dobrih praks je organizacijam omogočiti, da razvijejo in krepijo mreže, povečajo zmogljivost za mednarodno delovanje ter primerjajo in delijo ideje, prakse in metod.

Nosilka projekta ExPrOM je organizacija EDUCA International iz Češke. Ostale partnerske organizacije so: The Social and Health Education Project iz Irske, CPEPA Miguel Hernández iz Španije, Levón Institute iz Finske in Ljudska univerza Radovljica. S projektom ExPrOM si bomo med organizacijami izmenjavali dobre prakse in iskali nove načine za pridobivanje in motiviranje udeležencev za izobraževanje odraslih. Projekt traja od 1.9.2018 do 30.8.2020.

V projektu se bomo v vsaki državi spoznali s tremi konkretnimi metodami na področju pridobivanja (outreach), motiviranja (motivate) in svetovanja (guidance) udeležencem izobraževanja odraslih. Skupaj bomo izvedli pet usposabljanj (v Sloveniji, Španiji, na Finskem, Češkem in Irskem).