Grundtvig – European history through castles

Uspeli smo pridobiti evropska sredstva preko kandidature na CMEPIUS (Center za mobilnost in evropske programe, izobraževanja in usposabljanja). Projekt bo trajal dve leti. V projektu sodelujemo z Anglijo, Španijo in Madžarsko. Vsebina projekta se nanaša na evropsko zgodovino in je namenjena ciljni skupini nad 55 let. V projekt so vključeni člani Univerze za tretje življenjsko obdobje pri Ljudski univerzi Radovljica, ki že več let obiskujejo izobraževalni program zgodovine. V projektu se učijo o evropski zgodovini in še posebej o zgodovini sodelujočih držav v projektu.

V vsaki izmed držav se bodo udeleženci projekta srečali in si ogledali štiri gradove. Pred začetkom projekta se bodo udeležili izobraževanja iz digitalne fotografije in na obiskih v tujini posneli lastne fotografije ter pripravili fotografsko razstavo. Komunicirali bodo v angleškem jeziku.

Projekt zasleduje evropske cilje kot so utrjevanje evropskega državljanstva, aktivno staranje, vključenost v vseživljenjsko učenje ter pridobivanje digitalnih in socialnih kompetenc. Brez dvoma se bodo v projektu spletle tesne vezi med udeleženci ter sodelujočimi organizacijami. Sodelujočim iz drugih EU držav bomo lahko predstavili Slovenijo in še posebej Radovljico, hkrati pa se naučili veliko novega o drugih državah in njihovi zgodovini.

 

Mobilnosti

V projektu so načrtovane štiri mobilnosti, kar pomeni, da udeleženci iz vsake partnerske države odpotujejo v gostujočo članico in skupaj obiskujejo in preučujejo zgodovino gradov. V projektu so načrtovane štiri mobilnosti. V mobilnost bo vključenih devet udeležencev iz Slovenije

 

Zgodovinske delavnice

Zgodovinske delavnice so se začele v oktobru 2013. Vključenih je 20 udeležencev. Delavnice vodi Ana Jevševar. Obravnavajo teme, ki se povezujejo z zgodovino plemištva v evropskem prostoru, odhod Rimljanov, Sasi, zemljiška ureditev, Briti, Iberci, Kelti, Rimljani, Alfred Veliki, Karl Veliki, Grad kot zemljiška, upravno, sodno središče, slikovni pregled poti v Cornwall s poudarkom na gradovih, nekatere značilnosti gradov in dvorov. To pomeni, da se na vsak obisk v tujini se še posebej dobro pripravijo in preučijo tiste gradove, ki jih nameravajo obiskati. V mesecu aprilu bomo v Radovljici gostili Madžare, Angleže in Špance. Zgodovinska skupina bo pripravila ogled gradov, ki si jih bodo gostje ogledali, predvidoma Celjski, Blejski grad, grad Kamen ter Pusti grad. Izvlečki iz predavanj se nahajajo na spodnjih povezavah: kliknite na ime države spodaj.

 

Digitalna fotografija

Delavnice Digitalne fotografije potekajo že od oktobra. Vodi jo Vida Dimovska. Udeleženci so se naučili uporabljati fotoaparat, naučili so se osnov kompozicije, svetlobe. Fotografije se učijo obdelovati v programu Photoshop. Naučeno znanje bodo s pridom uporabili v praksi, saj bodo fotografirali gradove in ob koncu projekta pripravili fotografsko razstavo v lastnih izvajalskih organizacijah.

V galeriji si lahko ogledate naše slike: 

http://europeanhistorythroughcastles.blogspot.hu/