ISIO – Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih

ISIO – INFORMIRANJE IN SVETOVANJE V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH V LETU 2018

 

Ljudska univerza Škofja Loka je bila kot vodja konzorcija uspešna s projektom Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih kot Svetovalno središče Gorenjska 1 na javnem razpisu za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2018, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V projektu sodelujejo kot konzorcijski partnerji Ljudska univerza Radovljica in Ljudska univerza Tržič.

Namen projekta je izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja ranljivim ciljnim skupinam pred vključitvijo v izobraževanje, med izobraževanjem in po končanem izobraževanju ter vključuje tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Obdobje izvajanja dejavnosti informiranja in svetovanja je od 1.1.2018 do 30.11.2018.

Dejavnosti ISIO so namenjene naslednjim ciljnim skupinam:

  • brezposelni;
  • osipniki;
  • starejšim odraslim;
  • migrantom in priseljencem;
  • invalidom.

Če potrebujete nasvet, nas pokličite in skupaj bomo našli rešitev. 

Telefonska številka: 041 762 616

E-mail: mateja.rozman-amon@guest.arnes.si

Posredovanje osebnih podatkov svetovancev v središčih ISIO

Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki sofinancira delovanje dejavnosti Svetovalnega središča GORENJSKA 1 – Ljudska univerza Radovljica in s tem omogoča brezplačno svetovalno dejavnost, bomo stranke ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov, občina bivališča, kontaktne podatke, spol, starost, raven in vrsto dokončane izobrazbo ter leto njenega dokončanja, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam, osebne okoliščine). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta strank.

Stranka osebne podatke mora posredovati, če želi, da se zanjo opravi storitev. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), ji storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.

Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119, 4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o strankah na Ljudski univerzi Radovljica vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave o strankah na Ljudski univerzi Radovljica.

Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe, ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: www.acs.si in v prostorih Andragoškega centra Slovenije.