Mednarodni projekti

Splošno

Vključujemo se v številne evropske in nacionalne projekte. Najbolj aktivni smo v programu ERASMUS+.

Program Erasmus+

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Program je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. V Sloveniji za izvajanje programa skrbita dve nacionalni agenciji: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), ki pokriva področja izobraževanja, usposabljanja in športa ter Zavod za razvoj mobilnosti mladih (MOVIT), ki pokriva področje mladine.

Mladinske izmenjave

Mladinske izmenjave mladim omogočajo, da gredo v tujino, se spoznajo z vrstniki iz različnih držav z različnim socialnim in kulturnim ozadjem in se učijo drug od drugega skozi aktivno participacijo v različnih aktivnostih. Take izmenjave so enkratna priložnost za spoznavanje drugih kultur ter ozaveščanje lastne in evropske identitete.

Evropska solidarnostna enota

Ljudska univerza je akreditirana pošiljajoča in gostujoča organizacija, sprejemamo mlade iz tujine in pošiljamo mlade na prostovoljsko delo v partnerske organizacije. Projekti ponujajo mladim od 18 do 30 leta možnost, da živijo do enega leta v državah evropske unije, kjer opravljajo prostovoljno delo v različnih organizacijah. V tem času imajo mladostniki priložnost za življenje v tujem okolju in učenje s pomočjo dela. Vsi stroški so kriti s strani Evropske unije.

Če želiš v tujino, nas kontaktiraj na spodnji kontak. Pomagamo pri prijavi projekta in poiščemo organizacijo.

Kontakt

Telefon

040 823 003

K2 – strateška partnerstva za izmenjavo dobrih praks

Strateška partnerstva na področju izobraževanja odraslih lahko trajajo od 12 do 36 mesecev. Partnerji iz različnih držav izmenjujejo primere dobrih praks, razvijajo nove inovativne pristope in prakse na področju izobraževanja odraslih.

Dostopnost