NIPO – Predstavitev

Predstavitev projekta

Namen projekta:

Usposobiti zaposlene, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle (NIPO), da bodo izboljšati kompetence, s pomočjo katerih bodo lahko še naprej kakovostno opravljali izobraževalno delo v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle. Pridobljene kompetence bodo odgovarjale tudi na razvojne potrebe delodajalcev, vodile k zmanjšanju neskladji med usposobljenostjo in potrebami trga dela ter prispevale k razvoju kariere zaposlenih, osebnemu razvoju in delovanju v sodobni družbi.

Skupaj s partnerji (Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana, Ljudska univerza Koper, Ljudska univerza Radovljica in Ljudska univerza Škofja Loka) pokrivamo kohezijsko regijo Zahodne Slovenije.

Cilji projekta so:

pripraviti in izvesti vsaj tri različne programe izpopolnjevanja za izobraževalce odraslih v NIPO (glej ciljno skupino),
v programe izpopolnjevanja vključiti in usposobiti 871 izobraževalcev odraslih iz Zahodne kohezijske regije,
pripraviti strokovne podlage za sistemsko spremljanje potreb po izpopolnjevanju.

Ciljna skupina:

Zaposleni (tudi samostojni podjetniki), ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.

To so posamezniki, ki:

so v zadnjem letu pred vključitvijo v program izpopolnjevanja opravljali izobraževalno delo v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle ali

ga še opravljajo oziroma

so potencialni izvajalci teh programov v skladu z letnim delovnim načrtom izvajalca.

 

Informacije o programih konzorcijskih partnerjev dobite na spodnjih povezavah:

Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana
Ljudska univerza Koper Universita’ popolare Capodistria
Ljudska univerza Radovljica
Ljudska univerza Škofja Loka

Vlaganje v strokovni razvoj izobraževalcev v programih neformalnega izobraževanja je ključnega pomena pri zagotavljanju kakovostne storitve na področju izobraževanja odraslih. Izobraževalci odraslih morajo imeti znanja in spretnosti, s katerimi lahko učinkovito zadovoljijo različne interese, želje in potrebe posameznih učečih se ciljnih skupin (predvsem ranljivih) ter kompetence za učinkovito motiviranje k vseživljenjskemu učenju le-teh.

S tem zavedanjem smo se skupaj še s štirimi partnerji prijavili na javni razpis za izpopolnjevanje izobraževalcev v neformalnih programih za odrasle od 2020 do 2022 in bili na njem uspešni.

Ljudska univerza Ajdovščina je prevzela vodilno vlogo v partnerstvu, ki ga sestavljajo še Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana, Ljudska univerza Koper Universita’ popolare Capodistria, Ljudska univerza Radovljica in Ljudska univerza Škofja Loka. Vsi skupaj pa pokrivamo kohezijsko regijo Zahodne Slovenije.

In kaj bomo vse počeli?

Pripravili bomo različne programe izpopolnjevanja za izobraževalce odraslih ter vanje vključili in tako usposobili kar 871 izobraževalcev odraslih iz Zahodne kohezijske regije. Poleg tega bomo pripravili tudi Strokovne podlage za sistemsko spremljanje potreb po izpopolnjevanju.

Namen projekta je usposobiti zaposlene, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle (NIPO), da bodo izboljšati kompetence, s pomočjo katerih bodo lahko še naprej kakovostno opravljali izobraževalno delo v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle. Pridobljene kompetence bodo odgovarjale tudi na razvojne potrebe delodajalcev, vodile k zmanjšanju neskladji med usposobljenostjo in potrebami trga dela ter prispevale k razvoju kariere zaposlenih, osebnemu razvoju in delovanju v sodobni družbi.

Opravljate tudi vi izobraževalno delo v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle?

Si želite izboljšati svojo strokovnost in kompetentnost?

Mi smo pravi naslov. Za več informacij nas kontaktirate na lur.info@guest.arnes.si ali nas pokličite na 04 5372400.