ZNA 2 Programi

V JESEN Z NOVIM ZNANJEM, ZNANJE NAS AKTIVIRA

 

Ljudska univerza Radovljica bo v okviru projekta Znanje Nas Aktivira (ZNA) 2 v septembru 2020 nadaljevala z izvajanjem  programov. Programi so namenjeni odraslim, starejšim od 45 let (zaposlenim in brezposelnim), razen osebam, ki imajo status upokojenca, in so BREZPLAČNI. Namen projekta Znanje Nas Aktivira (ZNA) 2 je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Zaradi zahtev in pravil projekta, ki je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, imajo prednost pri vključitvi v programe udeleženci, ki imajo zaključeno največ poklicno izobrazbo in/ali udeleženci, ki še niso vpisani v noben program projekta ZNA2.

Na Ljudski univerzi Radovljica bodo od SEPTEMBRA 2020 potekali naslednji programi, kamor se lahko vključite odrasli, starejši od 45 let, ki še niste upokojeni.

PRIJAVE:

E-mail: lur@guest.arnes.si

Tel: 041 762 616, 04 537 24 12

Lahko pa tudi izpolnite prijavnico in nam jo posredujete na naš naslov ali pa na mail –> https://www.lu-r.si/projekti/zna-znanje-nas-aktivira/prijavnice/

Vsi programi trajajo 50 ur

V SEPTEMBRU SE BODO ZAČELI PROGRAMI

ZAČETNA FRANCOŠČINA, začetek: ponedeljek, 21.9., ob 19.00, Ljudska univerza Radovljica

 Tečaj je namenjen tistim, ki se niste še čisto nič učili francosko ali pa je bilo to pred mnogo leti in ste res pozabili že skoraj vse. Naučili se boste osnovnih veščin spo­razumevanja v enostavnejših vsakodnevnih situacijah, kot na primer spoznavanje, nakupovanje, opisovanje krajev in navad. Na koncu tečaja boste znali pripovedovati o preteklih dogodkih in uporabljati osnovne čase. Program vodi Špela Mrak

ZAČETNA ANGLEŠČINA, začetek: ponedeljek, 21.9., ob 17.15, Ljudska univerza Radovljica

Za učenje angleščine ni nikoli prepozno, zato je tečaj namenjen tistim, ki se niste še čisto nič učili angleško ali pa je bilo to pred mnogo leti in ste res pozabili že skoraj vse. Naučili se boste osnovnih veščin spo­razumevanja v enostavnejših vsakodnevnih situacijah, kot na primer spoznavanje, nakupovanje, opisovanje krajev in navad. Na koncu tečaja boste znali pripovedovati o preteklih dogodkih in uporabljati osnovne čase. Program vodi Špela Mrak.

ZAČETNA  ITALIJANŠČINA, začetek: torek, 22.9., ob 17.00, Obrtna zbornica Radovljica

V prvi stopnji se postavijo osnovni temelji italijanskega jezika. Spoznali se bomo s samostalnikom, pridevnikom, določni členom.  S  tem bomo usvojili veliko besedišča, ki je  prva osnova za razumevanje ter nadgradnjo jezika. Poleg tega bomo pridobili znanje iz sedanjika (pravilnih in nepravilnih glagolov) in vprašalnic. Spoznali bomo tudi besedišče vezano na dneve, mesece, letne čase, opis osebe in stanovanja ter raba ure in številke. Pogovarjali se bomo tudi o Italiji – Belpaese –  ter navadah, običajih, ki imajo njeni prebivalci. Program vodi Lea Kolman Novak

ZAČETNA NEMŠČINA, začetek: četrtek, 24.9., ob 18.30, Obrtna zbornica Radovljica

Program je namenjen popolnim začetnikom brez predznanja nemščine. Vadili bomo pravilno izgovarjavo in stavčno intonacijo, usvojili osnovno besedišče in slovnične strukture. Skupaj bomo premagali prve ovire pri stiku z novim jezikom in ugotovili, da kar nekaj besed že poznamo. Po končanem tečaju boste razumeli enostavna pisna in govorjena besedila, ki se tematsko nanašajo na vaš vsakdan oz. neposredno življenjsko okolje. Prepoznali boste posamezna pogosto rabljena poimenovanja, besede in preproste povedi, npr. na obvestilih, plakatih, v katalogih, elektronskih in sms sporočilih, v telefonskem pogovoru itd. V nemščini boste sposobni tvoriti kratka pisna in govorjena besedila. Zmožni boste enostavne komunikacije z nemško govorečimi osebami v vsakdanjih situacijah. Program vodi Tina Pavlič.

ZAČETNA  RUŠČINA, začetek: petek, 25.9., ob 17.15, Ljudska univerza Radovljica

Na začetnem tečaju začnemo z osnovami in se naučimo sporazumevanja v vsakodnevnih situacijah. Naučimo se ruske abecede, pravilne izgovorjave soglasnikov in samoglasnikov v različnih položajih v besedah. Naučili se boste pozdrave, opisati osebo in svoj dom, šteti ter naročati hrano v ruščini, Posvetili pa se bomo tudi slovnici. Program vodi Olga Boykovska.

NADALJEVALNA NEMŠČINA, začetek: torek, 22.9., ob 18.45, Obrtna zbornica Radovljica

Na tečaju nadaljevalne nemščine boste obravnavali besedišče iz najrazličnejših tem, kot so, orientacija v mestu, usmerjanje, podajanje informacij, poklic, telo in zdravje, stanovanje, bivanje. Opisali boste človeka, njegovo zunanjo podobo in osebnost. Naučili se boste napisati življenjepis, uradni dopis in osebno pismo. Pri slovnici boste uporabljali preteklik in prihodnjik predložne zveze in odvisnike, stopnjevanje in sklanjanje pridevnika. Čas boste namenili tudi slušnemu in bralnemu razumevanju. Delali boste po sodobnemu učbeniku Berliner Platz Neu 2.

NADALJEVALNA ITALIJANŠČINA, začetek: ponedeljek,14.9.,ob 18.30, Bled

Ponovili bomo dva preteklika (passato prossimo in imperfetto) ter se ju naučili uporabljati skupaj. Po usvojitvi tega znanja bomo spoznali velelnik. Besedišče bomo utrjevali z dialogi, vezanimi na situacije v restavraciji, hotelu, službi, doma, v šoli in trgovini. Brali bomo knjige, ki so primerne stopnji znanja, predelali bomo besedišče iz prebranih knjig in se o njih pogovarjali. Posvetili se bomo tudi slušnemu razumevanju besedil. Vsak udeleženec bo imel kratek govorni nastop. Program vodi Lea Kolman Novak

GIBANJE ZA ZDRAVJE, JOGA Z JOGO OBRAZA, začetek: petek, 25.9., ob 18.00, Čebelarski center Lesce

Program Gibanje za zdravje je sestavljen iz joge in joge obraza. S kombinacijo obeh vadb boste razgibali telo in duha. Joga  je starodavna znanost o življenju, eden najstarejših naukov o ravnovesju telesa, uma in duha, ki so ga Indijci izmojstrili in izvajali že pred tisočletji. Dandanes je izvajanje telesnih položajev, asan, ter posebnih tehnik dihanja, pranayama, pogosto večinski del jogijske prakse. Asane izjemno prenavljajo, pomlajujejo in uravnovešajo celoten telesni ustroj, saj so nenasilne in rahlo raztezajo celotno telo. Krepijo nas, varujejo nas pred boleznimi in nas delajo gibke. Joga obraza je naravna metoda pomlajevanja, aktivna vadba, s katero okrepimo in učvstimo celoten obraz. Izboljša se mišični tonus, zaradi boljše prekrvavljenosti je koža bolj gladka in sijoča, drobne gubice se brišejo, obrazne linije se definirajo. Z vajami poskrbimo tudi za stimulicijo možganov, aktivacijo žlez v glavi, kar je ključnega pomena za vzpostavitev hormonskega ravnovesja in s tem regeneracijo celotnega telesa. Napolni nas z energijo in poskrbi za trdno zdravje. Vaje so prijetno naporne, zelo učinkovite in tudi zabavne. Z jogo obraza zasijemo v vsej svoji lepoti, tako navznoter kot tudi navzven. Program vodi Marcela Boben

V JANUARJU SE BODO ZAČELI PROGRAMI

  1. NIPO – Začetna španščina, začetek v januarju 2021
  2. NIPO – Angleščina z naravno govorko, začetek v januarju 2021
  3. NIPO – Moderni mozaik, začetek v januarju 2021
  4. RDO – Progra Excel, začetek v januarju 2021
  5. RDO – Knjigovodstvo in računovodstvo, začetek v januarju 2021
  6. RPO – Računalniška pismenost za odrasle, začetek v januarju 2021