ZNA 2 Predstavitev

Znanje Nas Aktivira (ZNA) 2

V konzorciju z Ljudsko univerzo Škofja Loka in Tržič smo se prijavili na Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Namen projekta Znanje Nas Aktivira (ZNA) 2 je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Projekt traja od 14.9.2019 do 31.10.2022.

Ciljna skupina projekta so odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (nižje in srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

Konzorcijski partnerji bodo izvajali naslednje programe:

Večina programov je 50-urna, program Računalniška pismenost za odrasle je 60-urni, program Excel pa 40-urni program, v vsak program se lahko vpiše najmanj 15 udeležencev.

Vsi programi so za udeležence BREZPLAČNI..

Prijave sprejemamo na telefonski številki 04 537 24 00, 041 762 616 ali na elektronskem naslovu lur@guest.arnes.si.

 

Projekt Znanje Nas Aktivira (ZNA) 2 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Pomembnejše povezave:

Kohezijska politika v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: http://www.mizs.gov.si/

Organ upravljanja: http://www.svrk.gov.si/