Znanje nas aktivira ZNA2

Brezplačni programi za zaposlene in brezposelne
Projekt Znanje nas aktivira 2

                 

Znanje Nas Aktivira (ZNA) 2

Namen projekta Znanje nas aktivira (ZNA) 2 je bil povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj projekta Znanje nas aktivira (ZNA) 2 je bil izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 – nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

Projekt Znanje nas aktivira (ZNA) 2 je izvajal konzorcij, v katerem so sodelovale Ljudska univerza Škofja Loka (vodja konzorcija) ter Ljudska univerza Radovljica in Ljudska univerza Tržič.

V projekt Znanje nas aktivira (ZNA) 2 je bilo vključenih 1.749 udeležencev (enkratne vključitve) oziroma 2.404 udeležencev (večkratne vključitve). Izvedli smo 167 tečajev ter 8.106 pedagoških ur pouka. Vrste tečajev so predstavljene v povzetku projekta v številkah in grafih.

Projekt Znanje nas aktivira (ZNA) 2 je potekal od 14. septembra 2018 do 31. oktobra 2022. Skupna vrednost projekta je bila 1.019.787,01 €. Projekt sta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) ter Republika Slovenija (20 %).

Projekt Znanje nas aktivira (ZNA) 2 se je izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1. Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Ciljna skupina projekta

Ciljna skupina projekta Znanje nas aktivira (ZNA) 2 so bili odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (vključno z ISCED 3 – nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

 

Konzorcijski partnerji so izvajali naslednje programe:

Vsi programi so bili za udeležence BREZPLAČNI.

Kontakt in prijave

Telefon

04 537 24 12, 041 762 616

Kontaktna oseba

Ana Dobnikar

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Pomembnejše povezave:

Kohezijska politika v Sloveniji
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Organ upravljanja

Obvestila

Do boljših odnosov z znanjem² – vabilo na brezplačno konferenco

Do boljših odnosov z znanjem² – vabilo na brezplačno konferenco

Izobraževanje zaposlenih je eden izmed temeljnih pogojev za razvoj in rast podjetja. Odločitev za izobraževanje pa je pogosto težka, še zlasti pri starejših in manj izobraženih. Zaposleni, ki ima dober odnos do sebe in drugih, je tudi motiviran za dodatno...

BREZPLAČNI TEČAJ ANGLEŠČINA Z NARAVNO GOVORKO

BREZPLAČNI TEČAJ ANGLEŠČINA Z NARAVNO GOVORKO

Let's speak English! Vabljeni na BREZPLAČNI tečaj Angleščina z naravno govorko. Tečaj Angleščina z naravno govorko je zasnovan predvsem na govoru, saj gre za izboljšanje konverzacijskih veščin. Tečaj pripomore k izboljšanju komunikacije v angleščini in pravilni...

Prihodnost dela: Zakaj je lahko digitalizacija pot k učinkovitemu delu

Prihodnost dela: Zakaj je lahko digitalizacija pot k učinkovitemu delu

Vabljeni na konferenco Prihodnost dela: Zakaj je lahko digitalizacija pot k učinkovitemu delu, ki bo potekala v petek, 19.11., ob 8.30 na vaši najljubši napravi Covid-19 je prinesel marsikatero spremembo v naše življenje. Veliko nas je izkusilo delo od doma, virtualne...

Dostopnost