Znanje nas aktivira ZNA3

Brezplačni programi 
Projekt Znanje nas aktivira 3

             

Znanje Nas Aktivira 3 (ZNA 3)

Ljudska univerza Škofja Loka je bila uspešna na javnem razpisu “Temeljne kompetence 2023 – 2029”, s projektom Znanje nas aktivira 3 (ZNA 3), ki ga je razpisalo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Republike Slovenije. Ljudska univerza Škofja Loka je vodja projekta, konzorcijska partnerja pa sta Ljudska univerza Radovljica in Ljudska univerza Tržič.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus. Projekt se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji, cilja politike 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, prednostne naloge 6: Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela in specifičnega cilja ESO4.7.: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju podjetniških in digitalnih veščin, boljše predvidevanje sprememb in zahtev po novih veščinah na podlagi potreb trga dela, olajševanje prehodov med delovnimi mesti in spodbujanje poklicne mobilnosti.

Namen javnega razpisa Kompetence 2023-2029 je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

Cilj javnega razpisa Kompetence 2023-2029 je pridobitev in izboljšanje temeljnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih.

Trajanje projekta: Od 13. oktobra 2023 do 30. junija 2029.

Vrednost projekta: 1.427.693,50 EUR

Ciljna skupina projekta

Ciljna skupina projekta Znanje nas aktivira 3 (ZNA 3) so odrasli, pri čemer je posebna pozornost namenjena ranljivim skupinam odraslih:

  • nižje izobraženi (srednješolsko izobraževanje – ISCED 3 ali manj),
  • aktivni, ki so stari 55 let ali več (zaposleni in brezposelni),
  • tujci,
  • zaporniki.

 

Projektni partnerji:

Vsi programi so za udeležence BREZPLAČNI.

Kontakt 

Telefon

040 810 467

Kontaktna oseba

Aleksandra Samac

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter

Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus.

Obvestila

Programi projekta Znanje Nas Aktivira 3 (ZNA3)

Programi projekta Znanje Nas Aktivira 3 (ZNA3)

Znanje Nas Aktivira 3 (ZNA 3) Programi projekta Znanje Nas Aktivira 3 (ZNA3) so namenjeni odraslim, prednost pri vključitvi pa bodo imeli udeleženci, ki izpolnjujejo enega izmed naslednjih pogojev: 5. stopnja izobrazbe ali manj, aktivni, ki so stari 55 let ali več...

Nogavice in resnice

Nogavice in resnice

Veliko slabe volje in konfliktov med sodelavci izhaja iz nerazumevanja drugega. V odnosih namreč večinoma izhajamo iz sebe in predvidevamo, da so ljudem pomembne, smešne enake stvari kot nam, da mora biti delo opravljeno na način, ki je nam blizu. Za osebo, ki je...

Dostopnost