Gradiva – Ekonomski tehnik PTI

[pc-login-form][pc-logout-box]

[pc-pvt-content allow=”all” warning=”0″]

Ekonomski tehnik PTI – 1., 2. letnik

 

Predmet Učitelj Gradiva Vprašanja Testi
Slovenščina Barbara Troha
Matematika Goran Vujovič
Angleščina Jana Kunčič
Nemščina Mateja Žnidaršič
Umetnost Anja Bunderla
Zgodovina  Mateja Žnidaršič
Geografija Petra Ravnihar
Sociologija Adrian Džurdžar
Psihologija Marijana Odorčič
Kemija Nataša Kristan Primšar
Biologija Nataša Kristan Primšar
Športna vzgoja
MODULI
STROKOVNI MODULI
M1 Projekti in poslovanje podjetja Nataša Pfajfar
sklop1 Projektno delo Nataša Pfajfar M1 sklop1 projektno delo
sklop2 Menedžment Nataša Pfajfar M1 sklop2 menedžment

M1 sklop2 katalog

sklop3 Informacijska komunikacijska tehnologija Nataša Pfajfar  M1 sklop3 inf. kom tehnologija
M2 DELOVANJE GOSPODARSTVA IN EKONOMIKA POSLOVANJA Nataša Pfajfar
sklop1 Razvoj in delovanje gospodarstva M2 sklop1 rdg

 

M2 sklop1 vprasanja

M2 sklop1 tabela

sklop2 Poslovno računstvo in statistična analiza pojavov M2 sklop2 pos rac in stat ana pojavov

sklop3 ekonomika podjetja M3 sklop3 ekonomika podjetja brez resitev

M2 sklop3 ekono. podjetja z res

M3 FINANČNO POSLOVANJE Nataša Pfajfar
sklop1 Finančni trgi in ustanove
sklop2 Plačilni promet in poslovanje z gotovino
sklop3 Prodaja finančnih storitev M3 sklop3_4

M3 sklop3_2

M3 sklop3_3

M4 MATERIALNO KNJIGOVODSTVO
sklop1 Denarno poslovanje M4 sklop1

M4 sklop1 priloge

 

sklop2 Evidentiranje blaga in storitev M4 sklop2

M4 sklop2 vaje evidentiranje_blaga

sklop3 Računovodenje proizvodnje M4 sklop3

  M4 seminarska naloga
 M5 Komercialno poslovanje
sklop1 Nabava in prodaja M5 sklop1

sklop2 Tržno komuniciranje M5 sklop2

sklop3 Razvrščanje blaga  M5 sklop3
M10 Finančno knjigovodstvo
sklop1 Obračun plač  M10 sklop1

 seminarska naloga financno knjigovodstvo
sklop2 Osnovna sredstva in drobni inventar  M10 sklop2
sklop3 Pokritje stroškov in prag rentabilnosti M10 sklop3

M11 Neposredno trženje  M11 gradivo predavanj

sklop1 Administrativno komunikacijska dela M11 sklop1
sklop2 Neposredno trženje in zadovoljstvo kupcev M11 skop2

sklop3 Tržnoinformacijski sistemi
OK Obdelava podatkov z računalniškimi programi
OK Podjetništvo OK POSLOVNI NACRT

Praktični pouk
Praktično uspodabljanje z delom
Interesne dejavnosti

[/pc-pvt-content]