Gradiva – Ekonomski tehnik

[pc-login-form][pc-logout-box]

[pc-pvt-content allow=”all” warning=”0″]

Ekonomski tehnik – 1., 2., 3., 4. letnik
Predmet Učitelj Gradiva Vprašanja Testi
Slovenščina
Matematika Goran Vujovič
Angleščina Jana Kunčič
Nemščina Mateja Žnidaršič
Umetnost Anja Bunderla
Zgodovina
Geografija Petra Ravnihar
Sociologija Adrian Džurdžar
Psihologija
Kemija Nataša Kristan Primšar
Biologija Nataša Kristan Primšar
Športna vzgoja
MODULI
STROKOVNI MODULI
M1 POSLOVNI PROJEKTI Nataša Pfajfar
sklop1 Projektno delo Nataša Pfajfar M1 sklop1 projektno delo
sklop2 Informacijska komunikacijska tehnologija Nataša Pfajfar  M1 sklop2 inf.kom.tehnologije-vaje
M2 POSLOVANJE
PODJETIJ
Nataša Pfajfar
sklop1 Trženje M2 sklop1 trzenje

sklop2 Menedžement M2 sklop2 menedzment

M2 sklop2 katalog

M3 EKONOMIKA
POSLOVANJA
Nataša Pfajfar
sklop1 Poslovno računstvo in statistična analiza pojavov M3 sklop 1 poslovna matematika

sklop2 Ekonomika podjetja M3 sklop2 ekonomika podjetja resitve

M3 sklop2 ekonomika podjetja brez resitev

 
sklop3 Temeljne računovodske informacije Nataša Pfajfar M3 sklop3 temeljne računovodske informacije

 
M4 SODOBNO GOSPODARSTVO Nataša Pfajfar    
sklop1 Razvoj in delovanje gospodarstva Nataša Pfajfar M4 sklop1 razvoj in delovanje gospodarstva

sklop2 Gospodarske dejavnosti Nataša Pfajfar M4 sklop2 gospodarske dejavnosti

sklop3 Temelji pravne kulture Nataša Pfajfar  M4 sklop3 temelji pravne kulture

 
sklop4 Pravnoorganizacijski vidiki poslovanja Nataša Pfajfar M4 sklop4 pravnoorganizacijski vidiki poslovanja

 
M5 FINANČNO POSLOVANJE Nataša Pfajfar    
sklop1 Finančni trgi in ustanove Nataša Pfajfar  
sklop2 Plačilni promet in poslovanje z gotovino Nataša Pfajfar    
sklop3 Prodaja finančnih storitev Nataša Pfajfar  
M6 MATERIALNO
KNJIGOVODSTVO
Nataša Pfajfar    
sklop1 Denarno poslovanje Nataša Pfajfar  M6 sklop1 denarno poslovanje

 

sklop2 Evidentiranje blaga in storitev Nataša Pfajfar M6 sklop2 evidentiranje blaga in storitev

M6 sklop2 vaje evidentiranje_blaga

 
sklop3 Računovodenje proizvodnje Nataša Pfajfar M6 sklop3 racunovodenje proizvodnje

unisvet gradiva

M7 KOMERCIALNO POSLOVANJE- OCENA Nataša Pfajfar  
sklop1 Nabava in prodaja M7 sklop1 nabava in prodaja

sklop2 Tržno komuniciranje M7 sklop2 trzno komuniciranje

sklop3 Razvrščanje blaga  M7 sklop3 razvrscanje blaga
M8 UPRAVNO
ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE
Nataša Pfajfar
sklop1 Upravno poslovanje Nataša Pfajfar M8 sklop1 upravno poslovanje
sklop2 Administrativno poslovanje  M8 sklop2 administrativno poslovanje
M12 FINANČNO
KNJIGOVODSTVO
Nataša Pfajfar
sklop1 Obračun plač  M12 finančno knjigovodstvo sklop1 obracun plac

sklop2 Osnovna sredstva in drobni inventar  M12 sklop2 osnovna sredstva in drobni inventar  
sklop3 Pokritje stroškov in prag rentabilnosti M12 NALOGA PRI MODULU FINANČNO KNJIGOVODSTVO

 
M13 NEPOSREDNO TRŽENJE Nataša Pfajfar
sklop1 Administrativno – komunikacijska dela Neposredno trzenje 2_Administrativno_kom_dela  
sklop2 Neposredno trženje in zadovoljstvo kupcev  
sklop3 Tržno informacijski sistemi  M13 neposredno trzenje  
Odprti korikulum    
OK Podjetništvo Nataša Pfajfar OK POSLOVNI NACRT

 
OK Informacijsko opismenjevanje Damjan Mašič    

[/pc-pvt-content]