zaključni izpit spomladanski rok 2018

Ljudska univerza Radovljica

Radovljica, 30. 5. 2018

ZAKLJUČNI IZPITI

Srednji poklicni izobraževalni program

 TRGOVEC

Predmet Datum Čas (h) Način
Slovenščina PONEDELJEK

4. 6. 2018

9.oo PISNO
Slovenščina SOBOTA

16.6.2018

11.00 USTNO
IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR PONEDELJEK

18.6.2018

18.00 USTNO

ADMINISTRATOR

Predmet Datum Čas (h) Način
Slovenščina PONEDELJEK

4. 6. 2018

9.oo PISNO
Slovenščina SOBOTA

16.6.2018

11.00 USTNO
IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR ČETRTEK

21.6.2018

18.00 USTNO

RAČUNALNIKAR

Predmet Datum Čas (h) Način
Slovenščina PONEDELJEK

4. 6. 2018

9.oo PISNO
Slovenščina SOBOTA

16.6.2018

11.00 USTNO
IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR PONEDELJEK

19.6.2018

19.00 USTNO

Opomba: Datume zaključnih izpitov bomo ob morebitni nujni zadržanosti izpraševalca morali prestaviti.

ROK prijave:

  1. 5. 2018

na obrazcih, ki jih lahko dobite v pisarni LU Radovljica (DZS št.  1.39)

cena: 240 €

(tudi za udeležence, ki imajo priznano slovenščino na zaključnem izpitu)

Kandidati, ki opravljajo samo en izpit je cena 120 €.

Udeleženec se lahko prijavi na zaključni izpit v kolikor:

  • ima uspešno opravljene vse predmetne izpite in obveznosti programa,
  • ob prijavi odda seminarsko nalogo (seminarska naloga mora biti pregledana, priloge) ,
  • ima plačane vse obveznosti (šolnina, stroški) do LU Radovljica.

Ob prijavi na zaključni izpit bo kandidat prejel tudi pogodbo o izobraževanju.

Direktorica LUR

Mateja Rozman Amon

univ. dipl. soc. del

 

Comments are closed.