PUMO – Projektno učenje mlajših odraslih

O PUM-O

Ljudska univerza Radovljica izvaja program Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) od februarja 2000. Gre za neformalni izobraževalni program za mlade od 15 do 26 let. Program mladim omogoča dokončanje šolanja ali pridobitev zaposlitve.

Mladi v PUM-O se trudijo opraviti manjkajoče izpite in se vrniti nazaj v šolski sistem. Problemov mladih se lotimo celostno, z njimi delamo v skupini in individualno, skupaj rešujemo težave povezane s šolo in osebne stiske. Poleg učenja so jim na voljo številne interesne dejavnosti – ustvarjalne delavnice, preventivne delavnice, kuharska delavnica, šport (odbojka, nogomet, košarka, namizni tenis), produkcijsko delo (izdelovanje izdelkov za prodajo: nakit, izdelki iz gline, piškoti, čestitke, okraski…) in zanimivi projekti. V teh letih smo naredili številne filme, gledališke igre, modno revijo, lutkovno igrico, nekaj videospotov, časopis, fotografsko razstavo, plesno predstavo, dokumentarni film, PUMopis, dokumentarni film o duševnem zdravju mladih z naslovom Hočem živeti.

Program poteka vsak dan. Skupina šteje do 24 udeleženk in udeležencev. S skupinskim delom začnemo ob 9.00. Na jutranji animaciji naredimo dnevni načrt, določimo učno pomoč, si razdelimo naloge, se pogovorimo o problemih in poiščemo najboljše rešitve. Jutranji animaciji sledi interesno, projektno ali produkcijsko delo. Skupinsko delo se zaključi ob 14. uri. Sledi individualno delo. Vsak pumovec ima svoj individualni načrt, ki ga poskuša v največji meri uresničiti. Najpomembnejši cilji so dokončati šolo, opraviti čim več izpitov, najti zaposlitev, si pridobiti nove spretnosti, premagati ovire, osebno rasti. Čas med skupinskim delom je namenjen tudi učni pomoči, učijo se z zunanjimi sodelavci.

Poleg vseh naštetih dejavnostih, se poskušamo čim več vključevati v lokalno skupnost in mednarodno sodelovati z drugimi mladinskimi organizacijami. Vključeni smo v evropski program ERASMUS+ za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, med katerimi je program Mladi v akciji, ki ga pri nas izvaja Zavod Movit NA Mladina. Program omogoča številne možnosti mladim, ki sicer nimajo priložnosti potovati. V okviru programa izvajamo mladinske izmenjave in EVS (Evropska prostovoljna služba). Mladinske izmenjave so enkratna priložnost za spoznavanje drugih kultur, srečanje drugih mladostnikov, ozaveščanje lastne in evropske identitete. Evropska prostovoljna služba ponuja mladim od 18-30 leta možnost, da živijo od tri tedne, do največ enega leta, v državah evropske unije. V tem času imajo priložnost za življenje v tujem okolju in za učenje s pomočjo dela. To spodbuja občutek za solidarnost in razumevanje drugačnosti. V okviru akcije mladinske pobude smo pridobili sredstva za izdelavo igrano dokumentarnega filma »Mladi in duševno zdravje«

Več o tekočem dogajanju preberi tukaj.

Program PUM-O sofinancirajo tudi naslednje gorenjske občine:

Radovljica, Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica

Naš vsakdanji kruh že vrsto let dobivamo od Žito Gorenjka d.d.