BLOG

Program UŽU – Moj korak

23/02/2017

V Varstveno delovnem centru Kranj smo pričeli s programom Usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU) – Moj korak.

Glavni namen programa je obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, kar udeležencem omogoča lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost, vključevanje v različne družbene dejavnosti ter dvig samozavesti in posledično kakovosti življenja.

Dostopnost

Share This