Kakovost

Ljudska univerza Radovljica je nosilka Zelenega znaka kakovosti.

Zeleni znak kakovosti

 

Znak podeljuje Andragoški center Slovenije in izkazuje, da izobraževalna organizacija stalno in sistematično presoja ter razvija kakovost na različnih ravneh svojega delovanja.

Kakovost storitev, zadovoljstvo udeležencev, zaposlenih in zunanjih sodelavcev nam je zelo pomembna, zato vsakodnevno skrbimo za kakovostne pogoje in program izobraževanja ter delujemo za dobro udeležencev in lokalne skupnosti.
Načrtno razvijamo kakovost in sledimo zastavljenim kazalnikom ter v procesu samoevalvacije presojamo in izboljšujemo načrtovana področja. 

Uporabo znaka kakovosti imamo podaljšano do 31. 3. 2026.

Vizija Ljudske univerze Radovljica

Prizadevamo si, da je Ljudska univerza Radovljica sodobna in prepoznavna organizacija na področju izobraževanja odraslih. Želimo slediti potrebam odraslih in različnih ciljnih skupin ter opozarjati na pomen vseživljenjskega učenja. Kljub digitalizaciji se trudimo ohranjati pristen človeški odnos. Zaposleni pridobivamo nova znanja, da lahko sledimo potrebam udeležencev okolja, ter pridobimo finančna sredstva za izvedbo novih, inovativnih projektov. Vodilo za delo so naše vrednote in dolgoletna tradicija organizacije  ki temelji na razvoju, odzivnosti na potrebe okolja in sprejetosti vseh njenih udeležencev in partnerjev.

Vrednote v organizaciji

Ljudska univerza Radovljica je sodobna in prepoznavna organizacija na področju izobraževanja odraslih. Sledimo potrebam udeležencev različnih ciljnih skupin ter opozarjamo na pomen vseživljenjskega učenja. Kljub digitalizaciji bomo ohranjali pristen človeški odnos. Zaposleni pridobivamo vedno nova znanja, da lahko sledimo potrebam hitro spreminjajoče se družbe. V lokalnem okolju smo in bomo najboljša organizacija pri črpanju nacionalnih in evropskih sredstev za izvedbo novih, inovativnih projektov. Vodilo za delo so naše vrednote in dolgoletna tradicija organizacije, ki bo še naprej temeljila na razvoju, odzivnosti na potrebe okolja in sprejetosti vseh njenih udeležencev in partnerjev.

Poslanstvo

S svojim delom se trudimo izboljšati kvaliteto življenja udeležencev. Zaposleni delo radi opravljamo,  zato se trudimo doseči vedno boljšo raven kakovosti. Odlikuje nas srčnost, skrb za ljudi, sprejemanje posameznikov in to, da ljudem znamo prisluhniti. Težimo k pestrosti in čim večji kakovosti programov. Dostopni smo različnim, predvsem ranljivim ciljnim skupinam.

KOMISIJA ZA KAKOVOST

Komisijo za kakovost na Ljudski univeri Radovljica sestavljajo:

  1. Jasmina Šubic, predsednica, strokovna delavka
  2. Nastja Merc, namestnica predsednice, svetovalka za kakovost
  3. Mojca Šolar Perko, čIanica, strokovna delavka
  4. Ana Dobnikar, čIanica, strokovna delavka
  5. Nataša Pfajfar, članica, predavateljica v srednješolskih programih
  6. Urska Ambrožič Potočnik, zunanja čIanica, izvajalka v programih PUM-O, MC KamRa, medgeneracijskega centra

Pravilnik o delu komisije za kakovost Ljudske univerze Radovljica

Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2022/23

https://lu-r.si/wp-content/uploads/2024/05/Porocilo-o-kakovosti-za-solsko-leto-2022-2023.docx

 

Dostopnost