Univerza za tretje življenjsko obdobje

Univerza za tretje življenjsko obdobje poteka že dvaindvajseto leto in je članica mreže Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Z izobraževanjem, prostovoljstvom in javnim delovanjem si v tej mreži prizadevamo za tesnejše povezovanje generacij ter višjo stopnjo sodelovanja starejših v družbi. V Sloveniji deluje 52 univerz za tretje življenjsko obdobje. Te sežejo tudi v manjše kraje in tako bistveno zmanjšujejo neenakosti v dostopu starejših do izobraževanja.

 

Kontakt

Telefon

04 537 2400 in 040 810 467

Kontaktna oseba

Silvija Debeljak

Zgodovina Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje

Zamisel o univerzi za tretje življenjsko obdobje se je porodila andragoginji Dušani Findeisen, takrat profesorici francoskega jezika, ki jo je navdahnila lekcija o starejših in izobraževanju v učbeniku francoskega jezika. Uvedla je francoščino za starejše, razvila program za njihovo učenje, analizirala njihove potrebe in razmišljanja o starosti in staranju, skupaj s starejšimi študenti v Centru za tuje jezike v Ljubljani. Tam je postavila šolo tretjega življenjskega obdobja, izvedla empirično raziskovanje izobraževanja starejših. V javnosti si je prizadevala za več družbene pravičnosti.
Andragoginja Ana Krajnc je po številnih poteh spremljala pojav izobraževanja starejših, predavala o predupokojitvenem izobraževanju, dala pobudo za ustanovitev prve univerze za tretje življenjsko obdobje v takratni Jugoslaviji znotraj Andragoškega društva Slovenije. Pripravila je izobraževalni program za prihodnje mentorje in voditelje.
So-ustanoviteljici prve UTŽO sta izobraževali prihodnje mentorje in voditelje, širili zamisel v javnih občilih, pritegnili prostovoljske sodelavce. Dejstvo, da se je Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje razvijala na temelju znanja andragogike in raziskovanja, izhajajoč iz izraženih potreb starejših in potreb lokalnega okolja, ji danes zagotavlja posebno mesto v evropskem prostoru.

Spletna stran Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje.

UTŽO Radovljica

Vsaka starost prinaša svoje plodove, treba jih je znati pobrati.
Pridite jih pobrat na Univerzo za tretje življenjsko obdobje.

Program Univerze za tretje življenjsko obdobje je oblikovan tako, da je prilagojen tistim željam, potrebam in interesom udeležencev, katere prej v svojem življenju nikoli niso uspeli uresničiti, oziroma se jim niso mogli bolj posvetiti. Radi bi govorili tuji jezik, igrali kak instrument, znali slikati, bolje pisati, radi bi več vedeli o kulturnih spomenikih, bolje poznali tuje dežele, zanima jih psihologija, računalništvo in podobno.

Obvestila

KAKO SE IMETI BOLJ RADA

KAKO SE IMETI BOLJ RADA

KAKO SE IMETI BOLJ RADA Sreda, 22. marec ob 18.00, Čebelarski center Lesce V mesecu, posvečenemu ženskam, vas lepo vabimo na predavanje: Kako se imeti bolj rada. Na predavanju boste prejele koristne nasvete, smernice in vaje, kako bolje poskrbeti zase, se slišati,...

KUBA-STVARNOST IN BODOČNOST

KUBA-STVARNOST IN BODOČNOST

KUBA-STVARNOST IN BODOČNOST, predava Janez Pretnar Ponedeljek, 27.2., ob 9.00, LUR, učilnica 2 Kubo Slovenci kar dobro poznamo, veliko jih je ta karibski otok tudi obiskalo. Dejstvo je, da se Kuba spreminja, revolucionarji, ki so ustvarili današnjo državo, se umikajo....

NITKA, SVETOVALNICA ZA STAREJŠE

NITKA, SVETOVALNICA ZA STAREJŠE

V sredo 1. marca bo v okviru Medgeneracijskega centra Radol`ca začela delovati svetovalnica za starejše Nitka, ki vam nudi Informiranje o možnih storitvah za starejše v Občini Radovljica. Svetovanje in nudenje pomoči v osebni stiski Pomoč pri organizaciji ustrezne...

Accessibility Toolbar