Univerza za tretje življenjsko obdobje

Univerza za tretje življenjsko obdobje poteka že dvajseto leto in je članica mreže Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Z izobraževanjem, prostovoljstvom in javnim delovanjem si v tej mreži prizadevamo za tesnejše povezovanje generacij ter višjo stopnjo sodelovanja starejših v družbi. V Sloveniji deluje 52 univerz za tretje življenjsko obdobje. Te sežejo tudi v manjše kraje in tako bistveno zmanjšujejo neenakosti v dostopu starejših do izobraževanja.

Kontakt

Telefon

04 537 2400 in 040 810 467

Kontaktna oseba

Silvija Debeljak

Zgodovina Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje

Zamisel o univerzi za tretje življenjsko obdobje se je porodila andragoginji Dušani Findeisen, takrat profesorici francoskega jezika, ki jo je navdahnila lekcija o starejših in izobraževanju v učbeniku francoskega jezika. Uvedla je francoščino za starejše, razvila program za njihovo učenje, analizirala njihove potrebe in razmišljanja o starosti in staranju, skupaj s starejšimi študenti v Centru za tuje jezike v Ljubljani. Tam je postavila šolo tretjega življenjskega obdobja, izvedla empirično raziskovanje izobraževanja starejših. V javnosti si je prizadevala za več družbene pravičnosti.
Andragoginja Ana Krajnc je po številnih poteh spremljala pojav izobraževanja starejših, predavala o predupokojitvenem izobraževanju, dala pobudo za ustanovitev prve univerze za tretje življenjsko obdobje v takratni Jugoslaviji znotraj Andragoškega društva Slovenije. Pripravila je izobraževalni program za prihodnje mentorje in voditelje.
So-ustanoviteljici prve UTŽO sta izobraževali prihodnje mentorje in voditelje, širili zamisel v javnih občilih, pritegnili prostovoljske sodelavce. Dejstvo, da se je Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje razvijala na temelju znanja andragogike in raziskovanja, izhajajoč iz izraženih potreb starejših in potreb lokalnega okolja, ji danes zagotavlja posebno mesto v evropskem prostoru.

Spletna stran Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje.

UMETNOSTNA ZGODOVINA

V programu boste časovno zaobjeli čas visokega in poznega srednjega veka in mogo­če že prestopili v moderno dobo. Poudarek bo na knjigah in njihovih prevajalcih, tudi iz slovenskega prostora. Obravnavali boste naslednja poglavja:

  • Izobraževanje, ki je predhodnica modernih univerz, goliardstvo.
  • Kakšen način izobraževanja je sholastika; avtonomija univerze, nastanek dunajske univerze in najpomembnejši študentje, dekani in rektorji iz slovenskega ozemlja.
  • Globalna trgovina in trgovska revolucija.
  • Križarske vojne, vzroki, posledice; z njimi viteštvo, najpomembnejši evropski pred­stavniki vitezov.
  • Rodbina v luči srednjeveških listin: samostani, škofijski in knežji dvori na Slovenskem.
  • Pomembni papeži za slovenski prostor.
  • Islam, nastanek religije, razvoj, značilnosti.
  • Jesen srednjega veka ali pomlad novih časov?

Pri vsakem sklopu predavanj se boste dotaknili slovenskega prostora ali izhajali iz njega.

UTŽO Radovljica

Vsaka starost prinaša svoje plodove, treba jih je znati pobrati.
Pridite jih pobrat na Univerzo za tretje življenjsko obdobje.

Program Univerze za tretje življenjsko obdobje je oblikovan tako, da je prilagojen tistim željam, potrebam in interesom udeležencev, katere prej v svojem življenju nikoli niso uspeli uresničiti, oziroma se jim niso mogli bolj posvetiti. Radi bi govorili tuji jezik, igrali kak instrument, znali slikati, bolje pisati, radi bi več vedeli o kulturnih spomenikih, bolje poznali tuje dežele, zanima jih psihologija, računalništvo in podobno.

Obvestila

Centralna Amerika, iz Gvatemale do Paname

Centralna Amerika, iz Gvatemale do Paname

Z Zoranom Furmanom bomo še zadnjič pred počitnicami virtualno odpotovali, tokrat v Cenralno Ameriko. V TOREK, 1. junija ob 19.00 se nam pridružite na ZOOM-u Kliknite na spodnjo  povezavo: https://us02web.zoom.us/j/88164897279?pwd=WWxyeFdjTHdZanNPU1hGd0hpMVVVZz09...

Mozaične lučka, otvoritev razstave v Čebelarskem centru Lesce

Mozaične lučka, otvoritev razstave v Čebelarskem centru Lesce

Vabilo na razstavo Ta petek, 21.5.2021 vas vabimo na otvoritev razstave, ki bo potekala preko FB LIVE s pričetkom ob 19h - ravno v dneh, ko praznujemo Svetovni dan čebel. Udeleženci mozaične delavnice, ki je potekala preko Čebelarski razvojno izobraževalni center...

Zakaj nas Havaji kličejo

Zakaj nas Havaji kličejo

Pozdravljeni, V četrtek, 20. maja, ob 19.00 nas bo Tadeja odpeljala na Havaje, med delfine in kite. Pridružite se nam na tem skrivnostnem potovanju in kliknite na spodnjo povezavo. https://us02web.zoom.us/j/84577901394?pwd=ZkhLUjBwZkc5alA5SFhXUlQycklDUT09 Meeting ID:...