NIPO

Izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle

Naložbo sofinancirata

RS Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

RS Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Evropska unija, Evropski socialni sklad, naložba v vašo prihodnost

Evropska unija, Evropski socialni sklad, naložba v vašo prihodnost

Namen projekta

Usposobiti zaposlene, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle (NIPO), da bodo izboljšati kompetence, s pomočjo katerih bodo lahko še naprej kakovostno opravljali izobraževalno delo v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle. Pridobljene kompetence bodo odgovarjale tudi na razvojne potrebe delodajalcev, vodile k zmanjšanju neskladji med usposobljenostjo in potrebami trga dela ter prispevale k razvoju kariere zaposlenih, osebnemu razvoju in delovanju v sodobni družbi.

Vodilni partner je Ljudska univerza Ajdovščina, skupaj s partnerji (Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana, Ljudska univerza Koper, Ljudska univerza Radovljica in Ljudska univerza Škofja Loka) pokrivamo kohezijsko regijo Zahodne Slovenije.

Naziv projektaJavni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022
Vodilni partner konzorcijaLjudska univerza Ajdovščina
Partnerji v konzorciju
 • Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana
 • Ljudska univerza Koper  Universita’ popolare Capodistria
 • Ljudska univerza Radovljica
 • Ljudska univerza Škofja Loka
Trajanje projekta19. 6. 2020 – 31. 10. 2022
Financer projekta

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Vrednost projekta349.052,20 EUR

Cilji projekta

 • pripraviti in izvesti vsaj tri različne programe izpopolnjevanja za izobraževalce odraslih v NIPO (glej ciljno skupino),
 • v programe izpopolnjevanja vključiti in usposobiti 871 izobraževalcev odraslih iz Zahodne kohezijske regije,
 • pripraviti strokovne podlage za sistemsko spremljanje potreb po izpopolnjevanju.

Ciljna skupina

Zaposleni (tudi samostojni podjetniki), ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle.

To so posamezniki, ki:

 • so v zadnjem letu pred vključitvijo v program izpopolnjevanja opravljali izobraževalno delo v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle ali
  ga še opravljajo oziroma
 • so potencialni izvajalci teh programov v skladu z letnim delovnim načrtom izvajalca.

Informacije o programih konzorcijskih partnerjev dobite na spodnjih povezavah:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, v okviru 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; ter specifičnega cilja 10.1.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Kontakt

Telefon

041 762 616

Obvestila

Strokovna konferenca o izpopolnjevanju odraslih

Strokovna konferenca o izpopolnjevanju odraslih

Vas zanima, kakšne so potrebe po izpopolnjevanju izobraževalcev odraslih in kako smo nanje odgovorili? Kako le-te v prihodnosti sistemsko spremljati? Pridružite se nam v petek, 21. oktobra 2022, na 𝙎𝙩𝙧𝙤𝙠𝙤𝙫𝙣𝙞 𝙠𝙤𝙣𝙛𝙚𝙧𝙚𝙣𝙘𝙞 𝙤 𝙞𝙯𝙥𝙤𝙥𝙤𝙡𝙣𝙟𝙚𝙫𝙖𝙣𝙟𝙪 𝙞𝙯𝙤𝙗𝙧𝙖ž𝙚𝙫𝙖𝙡𝙘𝙚𝙫 𝙤𝙙𝙧𝙖𝙨𝙡𝙞𝙝 - 𝙆𝙟𝙚...

Dostopnost