Jezikovni in splošni tečaji

Znanje tujih jezikov vam odpira pot v svet. Z nami boste pridobili kvalitetno in uporabno znanje.

Jezikovni tečaji

 • Sodobne metode učenja jezikov – učenje s poslušanjem in konverzacijo
 • Učenje z naravnim govorcem
 • Interaktivno učenje
 • Vaja konverzacije z igro vlog in simuliranjem situacij, kjer boste znanje jezika potrebovali
 • Aktivno sodelovanje udeležencev
 • Prilagoditev vsebin željam udeležencev
 • Učenje na primerih iz življenja
 • Manj slovnice in več aktivnosti
 • V tečajih udeleženci pridobijo znanje za opravljanje izpitov za pridobitev javnoveljavne listine na Državnem izpitnem centru.

Jezikovni tečaji v letu 2021/22

Skupinski jezikovni tečaji

Ponujamo skupinske jezikovne tečaje na vseh stopnjah. Na tečaju boste pridobili kvalitetno znanje jezika, ki ga boste po želji lahko preverili tudi na nacionalni ravni na Državnem izpitnem centru in pridobili javno veljavno listino. Učitelj program prilagodi udeležencem, njihovemu predznanju in pričakovanjem. Če ne veste kakšno je vaše znanje jezika, po želji lahko le-tega preizkusite z uvrstitvenimi testi. Delo poteka v majhnih, homogenih skupinah od 6 do 12 udeležencev. Naši strokovno usposobljeni predavatelji so prilagodljivi in se vam osebno posvetijo. V učilnici uporabljamo tudi slušno gradivo in razne didaktične pripomočke za razgibane pogovore. Ob koncu tečaja udeleženci dobijo potrdilo.

Cena tečaja velja, če bo vpisanih najmanj 6 udeležencev. Možnost plačila na več obrokov.

Trajanje

60 ur

Cena

380 eur

Individualni jezikovni tečaji

Prednost individualnih jezikovnih tečajev je, da je vsebinsko in časovno prilagojeno vašim potrebam, željam in interesom. Z učiteljico na uvodnem sestanku pripravita individualni načrt, v katerem določita teme in pripadajočo slovnico. Izvajamo različne jezikovne tečaje, tudi z naravnimi govorci.

Trajanje

po vaši želji

Cena

23 eur/h

Jezikovni tečaji za podjetja

Izvajamo tečaje za podjetja, ki so prilagojeni strokovnemu področju, in potrebam podjetja. Pred izvajanjem tečaja skupaj pripravimo vsebinski in časovni načrt in s tem zagotovimo najboljše možne rezultate. Tečaj lahko izvajamo v podjetju ali na Ljudski univerzi Radovljica. Ob koncu tečaja pridobite potrdilo.

Trajanje

po dogovoru

Cena

po dogovoru

Splošni tečaji

Knjigovodstvo in računovodstvo

Tečaj je namenjen vsem, ki se želite naučiti vodenja lastnega računovodstva, s.p. in d.o.o. Vodila ga bo profesorica Nataša Pfajfar.

Vsebina tečaja:

 • Uvod v računovodstvo, osnove in delitev računovodstva, knjigovodske listine, poslovne knjige, sistemi.
 • Obravnava naravnih stroškov materiala, storitev, amortizacije, stroškov dela in drugih stroškov.
 • Izdelava bilance stanja.
 • Pasivna stran bilance stanja- pregled obveznosti do virov sredstev, to je kapitala in dolgov.
 • Izračun koeficientov likvidnosti in pokritosti sredstev s finančnimi viri.
 • Ugotavljanje poslovnega izida, pogled prihodkov in odhodkov.
 • Izdelava praktičnih poslovnih primerov storitvenega podjetja in trgovskega podjetja z bilančnimi izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida).
 • Računalniška delavnica – izdelava poslovnega primera.

Vsebine se lahko tudi prilagodijo potrebam udeležencev.

Trajanje

60 ur

Cena

440 eur

Prijave

lur.info@guest.arnes.si, 040 550 370, 04 537 2400

PROGRAM RAČUNOVODJA V SODELOVANJU Z ZAVODOM RS ZA ZAPOSLOVANJE

Program računovodja je program izobraževanja in usposabljanja Zavoda RS za zaposlovanje. Namenjen  je brezposelnim osebam, ki imajo končano najmanj visokošolsko izobrazbo (prva bolonjska stopnja). V program se lahko vključite preko Zavoda RS za zaposlovanje, oziroma se obrnite na svojo svetovalko. Program je brezplačen. Ljudska univerza Radovljica je  izvajalec programa.

Program traja 200 ur in je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.

 

Vsebina:

 • Osnove računovodstva
 • Stroškovno računovodstvo
 • Poslovodno računovodstvo
 • Analiza računovodskih izkazov

Davčno računovodstvo