Jezikovni in splošni tečaji

Znanje tujih jezikov vam odpira pot v svet. Z nami boste pridobili kvalitetno in uporabno znanje.

Jezikovni tečaji

 • Sodobne metode učenja jezikov – učenje s poslušanjem in konverzacijo
 • Učenje z naravnim govorcem
 • Interaktivno učenje
 • Vaja konverzacije z igro vlog in simuliranjem situacij, kjer boste znanje jezika potrebovali
 • Aktivno sodelovanje udeležencev
 • Prilagoditev vsebin željam udeležencev
 • Učenje na primerih iz življenja
 • Manj slovnice in več aktivnosti
 • V tečajih udeleženci pridobijo znanje za opravljanje izpitov za pridobitev javnoveljavne listine na Državnem izpitnem centru.

SKUPINSKI JEZIKOVNI TEČAJI

ANGLEŠČINA, NEMŠČINA, ITALIJANŠČINA, ŠPANŠČINA, FRANCOŠČINA, RUŠČINA

Vsebina prilagojena udeležencem

Ponujamo skupinske jezikovne tečaje na vseh stopnjah. Na tečaju boste pridobili kvalitetno znanje jezika, ki ga boste po želji lahko preverili tudi na nacionalni ravni na Državnem izpitnem centru in pridobili javno veljavno listino. Učitelj program prilagodi udeležencem, njihovemu predznanju in pričakovanjem. Če ne veste kakšno je vaše znanje jezika, po želji lahko le-tega preizkusite z uvrstitvenimi testi. Delo poteka v majhnih, homogenih skupinah od 6 do 12 udeležencev. Naši strokovno usposobljeni predavatelji so prilagodljivi, strokovni in se vam osebno posvetijo. V učilnici uporabljamo tudi slušno gradivo in razne didaktične pripomočke za razgibane pogovore. Ob koncu tečaja udeleženci dobijo potrdilo.

ZAČETEK: Uvodni sestanki bodo potekali v oktobru, oziroma ob zadostnem številu prijav. Tečaji se praviloma začnejo v oktobru, potekajo enkrat tedensko, po dve šolski uri v popoldanskem času.

TRAJANJE: 60 ur

CENA: 420 EUR

CENA TEČAJA VELJA, ČE BO VPISANIH NAJMANJ 8 UDELEŽENCEV. MOŽNOST PLAČILA NA VEČ OBROKOV.

 

Trajanje

60 ur

Cena

420 €

Španščina 2

izvajalka Marcela Boben

Trajanje: 60 ur, začetek: oktober 2023

Na nadaljevalnem tečaju španščine boste svoje znanje obnovili, poglobili in ga razširili z ustreznim zahtevnejšim besediščem in slovničnimi strukturami, stalnimi besednimi zvezami ter posebnostmi jezika. Nadgradili boste sposobnost ustnega in pisnega sporazumevanja. Na tečaju se uporablja učbenik Protagonistas A1 in A2. Tečaj vodi Marcela Boben.

Trajanje

60 ur

Cena

420€ eur

Prijave

tajnistvo.lur@guest.arnes.si, 040 810 467, 04 537 24 12

JEZIKOVNI TEČAJI ZA PODJETJA

Izvajamo tečaje za podjetja, ki so prilagojeni strokovnemu področju, in potrebam podjetja. Pred izvajanjem tečaja skupaj pripravimo vsebinski in časovni načrt in s tem zagotovimo najboljše možne rezultate. Tečaj lahko izvajamo v podjetju ali na Ljudski univerzi Radovljica. Ob koncu tečaja pridobite potrdilo.

TRAJANJE: po dogovoru

Cena: po dogovoru

Individualni jezikovni tečaji

Prednost individualnih jezikovnih tečajev je, da je vsebinsko in časovno prilagojeno vašim potrebam, željam in interesom. Z učiteljico na uvodnem sestanku pripravita individualni načrt, v katerem določita teme in pripadajočo slovnico. Izvajamo različne jezikovne tečaje, tudi z naravnimi govorci.

Trajanje

po vaši želji

Cena

25 eur/h

Splošni tečaji

Knjigovodstvo in računovodstvo

Tečaj je namenjen vsem, ki se želite naučiti vodenja lastnega računovodstva, s.p. in d.o.o. Vodila ga bo profesorica Nataša Pfajfar. Na tečaju boste obravnavali:

 • Uvod v računovodstvo, osnove in delitev računovodstva, knjigovodske listine, poslovne knjige, sistemi.
 • Obravnava naravnih stroškov materiala, storitev, amortizacije, stroškov dela in drugih stroškov.
 • Izdelava bilance stanja.
 • Pasivna stran bilance stanja- pregled obveznosti do virov sredstev, to je kapitala in dolgov.
 • Izračun koeficientov likvidnosti in pokritosti sredstev s finančnimi viri.
 • Ugotavljanje poslovnega izida, pogled prihodkov in odhodkov.
 • Izdelava praktičnih poslovnih primerov storitvenega podjetja in trgovskega podjetja z bilančnimi izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida).
 • Računalniška delavnica – izdelava poslovnega primera.

Vsebine se lahko tudi prilagodijo potrebam udeležencev.

 

Trajanje

60 ur

Cena

540€ eur

Prijave

lur@guest.arnes.si, 040 810 467, 04 537 24 12

PROGRAM RAČUNOVODJA V SODELOVANJU Z ZAVODOM RS ZA ZAPOSLOVANJE

Program računovodja je program izobraževanja in usposabljanja Zavoda RS za zaposlovanje. Namenjen je brezposelnim osebam, ki imajo končano najmanj visokošolsko izobrazbo (prva bolonjska stopnja). V program se lahko vključite preko Zavoda RS za zaposlovanje, oziroma se obrnite na svojo svetovalko. Program je brezplačen. Ljudska univerza Radovljica je  izvajalec programa.

Program traja 200 ur in je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.

 Vsebina:

 • Osnove računovodstva
 • Stroškovno računovodstvo
 • Poslovodno računovodstvo
 • Analiza računovodskih izkazov
 • Davčno računovodstvo

Dostopnost