Študijski krožki

Študijski krožek je oblika učenja, ki je najbližja življenju in temelji na sodelujočem učenju v majhni skupini. Vsi člani in članice se učijo eden od drugega, učenje pa je prostovoljno in vzajemno, saj v skupini vlada demokratično, prijateljsko in neformalno vzdušje. Člani študijskega krožka si želijo pridobiti novo funkcionalno znanje in nove izkušnje, razviti nove vrednote in prijateljstva. Nad izvajanjem in strokovnim razvojem bedi Andragoški center Slovenije, medtem ko finančna sredstva prispeva Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Načela, cilji in namen

Temeljna načela študijskih krožkov se večinoma nanašajo na način njihovega delovanja:

  • enakost in demokracija (načelo se nanaša na odnose v skupini)
  • izkušnje in sodelovanje (načelo se nanaša na odgovornost posameznika)
  • svoboda oblikovanja ciljev, izbire kraja, časa, zahtevnosti in intenzitete,
  • kontinuiranost, načrtovanje in aktivno sodelovanje,
  • učno gradivo (načelo se nanaša na materialne pogoje),
  • prepletanje prostovoljstva in državnega financiranja (za učna gradiva,vabljene iitd.);
  • sprememba na osebni in skupnostni ravni ter akcija.

Vsako leto izvedemo nekaj študijskih krožkov z različnimi vsebinami.

Dostopnost