Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih

Splošno

Potrebujete nasvet na svoji izobraževalni ali poklicni poti? Skupaj bomo na našli pravo rešitev.

Od prvega januarja 2021 izvajamo svetovalno dejavnost kot javno službo. Svetovalna dejavnost je namenjena sem odraslim, še posebej ranljivim ciljnim skupinam.

Temelji na načelih:

  • Vseživljenjskost izobraževanja in učenja.
  • Pravičnost in enakopravnost ter enake možnosti pri dostopu, obravnavi in doseganju izidov v učenju in izobraževanju.
  • Svoboda in avtonomnost pri izbiri poti, vsebine, oblik, sredstev in metod izobraževanja.
  • Ustvarjalnost in prilagodljivost ob upoštevanju kulturnih, socialnih in izobraževalnih značilnosti.

Svetovalna dejavnost zajema:

  • svetovanje pri vključevanju v formalna in neformalna izobraževanja in nadaljevanju izobraževanj,
  • informiranje,
  • ugotavljanje in dokumentiranje znanja,
  • karierno svetovanje,
  • strokovna podpora pri samostojnem učenju.