Pridobitev izobrazbe

Pri nas lahko pridobite srednje poklicno izobrazbo, ki se konča z zaključnim izpitom ali srednje strokovno izobrazbo, ki se zaključi s poklicno maturo. Izbirate lahko med triletnimi programi, ki so trgovec, administrator, računalnikar ali štiriletnimi programi, ki so ekonomski tehnik, tehnik računalništva, gastronomsko turistični tehnik in ekonomski tehnik PTI. Izobraževanje je prilagojeno vam, udeležencem, možnost imate obiskovati predavanja, konzultacije, na voljo imate mesečne roke za opravljanje izpitov. Na vaši poti vam nudimo svetovanje in podporo, saj nam je zaključek vašega izobraževanja ravno tako pomembno kot vam.

Zakaj izobraževanje na Ljudski univerzi Radovljica?

Z

Izobraževanje prilagodimo vam, udeležencem izobraževanja.

Z

Zaključek vašega šolanja nam je ravno tako pomemben kot vam.

Z

Nudimo individualno svetovanje.

Z

Šolnino lahko plačate v več obrokih.

Z

Status odraslih udeležencev izobraževanja je do 26. leta enak rednemu statusu dijaka/študenta.

Z

Imamo možnost dostopa za gibalno ovirane osebe.

Tisti, ki imate stalno bivališče v občini Radovljica in vam manjka le še nekaj izpitov, imate možnost občinskega sofinanciranja.

Kontakt

Telefon

04 537 24 00, 040 550 370

Email

mija.locniskar@guest.arnes.si

Obvestila za srednjo šolo

PRIPRAVA NA POKLICNO MATURO SPOMLADANSKI ROK 2024

PRIPRAVA NA POKLICNO MATURO SPOMLADANSKI ROK 2024

PRIPRAVA NA POKLICNO MATURO SPOMLADANSKI ROK 2024 Obveščamo vas, da so priprave na poklicno maturo organizirane samo enkrat v enem šolskem letu, in sicer v spomladanskem roku poklicne mature 2024.Priprave niso obvezne, vendar vam priporočamo, da se kljub temu...

PRIJAVA NA ZAKLJUČNI IZPIT – ZIMSKI ROK 2023

PRIJAVA NA ZAKLJUČNI IZPIT ZIMSKI ROK 2023 zaključnemu izpitu ZIMSKI ROK:  10. 1. 2024 Zaključni izpit (ZI) izvajamo na koncu tretjega letnika v programih ADMINISTRATOR, RAČUNALNIKAR IN TRGOVEC. S tem udeleženec pridobi srednjo poklicno izobrazbo. V skladu s...

Obveščamo vse, ki se želijo prijavit na poklicno maturo – ZIMSKI ROK 2023. Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi v ZIMSKEM roku 3. 12. 2023 Na poklicno maturo se lahko prijavi vsak, ki je uspešno končal 4. letnik izobraževalnega programa srednjega strokovnega...

Dostopnost