Programi

Programi Univerze za tretje življenjsko obdobje

Programi na Univerzi za tretje življenjsko obdobje se bodo začeli v OKTOBRU 2021.

ZA OBISKOVANJE PREDAVANJ V ŽIVO JE POTREBNO IZPOLNJEVATI PCT  (PREBOLELI, CEPLJENI, TESTIRANI) POGOJ

Večina programov traja 30 ur, za katere je cena 70 EUR z možnostjo plačila na dva obroka,le program Joga za zlata leta obsega 24 srečanj in stane 150 EUR (možnost plačila na tri obroke).

Kontakt

Telefon

04 537 24 00, 040 810 467

Kontaktna oseba

Silvija Debeljak

Angleščina

ZAČETNA ANGLEŠČINA

Izvaja: Tina Papler

Začetek: v oktobru

Tečaj je namenjen tistim, ki se niste še čisto nič učili angleško ali pa je bilo to pred mnogo leti in ste res pozabili že skoraj vse. Naučili se boste osnovnih veščin sporazumevanja v enostavnejših vsakodnevnih situacijah, kot na primer spoznavanje, nakupovanje, opisovanje krajev in navad. Na koncu tečaja boste znali pripovedovati o preteklih dogodkih in uporabljati osnovne čase.

NADALJEVALNA ANGLEŠČINA 3

Izvaja: Tina Papler

Začetek: ponedeljek, 4.10., ob 8.00

 

NADALJEVALNA ANGLEŠČINA 4

Izvaja: Tina Papler

Začetek: torek, 5.10., ob 8.30

 

 

NADALJEVALNA ANGLEŠČINA 5

Izvaja: Tina Papler

Začetek: torek 5.10, ob 10.00

 

 

 

 

 

 

KLEPATAMO PO ANGLEŠKO

Izvaja: Špela Mrak

Začetek: torek, 5.10., ob 15.00

Tečajniki na tej stopnji jezik že dobro poznajo in znajo uporabljati vse glagolske čase ter so se sposobni skoraj tekoče izražati. V sproščenem vzdušju razpravljamo o številnih temah, izražamo svoja mnenja, obujamo spomine in sanjamo o prihodnosti. S pomočjo filmov, pesmi, člankov itd., pridobivamo novo besedišče in raziskujemo jezik. Prav tako pa tudi stalno ohranjamo znanje glagolskih časov.

ANGLEŠČINA S PROF. SIMONO ČEH

Začetek: ponedeljek, 4.10., ob 10.00

Najprej bomo ponovili in osvežili že usvojeno znanje iz angleškega jezika. Spoznali se bomo z najrazličnejšimi temami, ki vas zanimajo. Čas bomo namenili novemu besedišču, slušnemu in govornemu razumevanju ter angleškim časom. Delali bomo po učbeniku in delovnem zvezku.

ENGLISH WITH A NATIVE SPEAKER

Angleščina z naravno govorko

Izvajalka: Amy Oklikah

Začetek: 1. skupina, torek, 5.10., ob 14.00

                  2. skupina, torek, 5.10., ob 15. 45

This course is specifically designed to improve conversational skills. Every alternate week, the lesson is split between authentic listening practice and group conversation, based on the current topic. Essential spontaneous reactions are improved and confidence increased. This course uses the ‘New English File’ Upper – intermediate text book, Workbook and MultiROM.

Nemščina

 ZAČETNA NEMŠČINA

Izvajalka: Jelena Alauf

Začetek: v oktobru

Prva stopnja je namenjena popolnim začetnikom brez predznanja nemščine. Vadili boste pravilno izgovorjavo in stavčno intonacijo, osvojili osnovno besedišče in slovnične strukture. Po končanem tečaju boste v nemščini znali predstaviti sebe in svojo družino, svoje interese in konjičke, razumeli boste enostavne recepte, se sporazumeli v restavraciji ali trgovini, se odzvali na vabilo ali voščilo in bili zmožni pokramljati ob skodelici kave o povsem vsakdanjih

NADALJEVALNA NEMŠČINA

Izvajalka: Jelena Alauf

Začetek: v oktobru

Tečajniki na tej stopnji že dobro poznajo nemški jezik. Najprej bomo ponovili in osvežili že usvojeno znanje iz nemškega jezika. Spoznali se bomo z najrazličnejšimi temami, ki vas zanimajo. Čas bomo namenili novemu besedišču, slušnemu in govornemu razumevanju.

Francoščina

 ZAČETNA FRANCOŠČINA

Začetek: v oktobru

Tečaj je namenjen tistim, ki se niste še čisto nič učili francosko ali pa je bilo to pred mnogo leti in ste res pozabili že skoraj vse. Naučili se boste osnovnih veščin sporazumevanja v enostavnejših vsakodnevnih situacijah, kot na primer spoznavanje, nakupovanje, opisovanje krajev in navad… Na koncu tečaja boste znali pripovedovati o preteklih dogodkih in uporabljati osnovne čase.

NADALJEVALNA FRANCOŠČINA

Izvajalec: Dimitri Duhannoy

Začetek: v oktobru

Program je namenjen udeležencem, ki že imajo nekaj predznanja. V programu se bodo spoznali z različnimi temami, usvajali novo besedišče, kot tudi slovnična pravila. 

NAPREDNA FRANCOŠČINA Z NARAVNIM GOVORCEM

Izvajalec: Dimitri Duhannoy

Začetek: v oktobru

Tečajniki na tej stopnji jezik že dobro poznajo in se znajo sporazumevati v večini vsakdanjih situacij, ko sogovornik govori razločno in uporablja standardno francoščino. Pri tem tečaju bo poudarek na konverzaciji v francoskem jeziku.

Španščina

 ZAČETNA ŠPANŠČINA

Izvajalka: Marcela Boben

Začetek: v oktobru

Spoznali boste osnove jezika, tako da se boste sposobni sporazumeti v vsakodnevnih situacijah. Znali se boste predstaviti, opisati sebe in svojo družino, povedati od kod prihajate, naročiti hrano v restavraciji in rezervirati sobo v hotelu. Spoznali boste tudi špansko kulturo in se zabavali ob igrah konverzacije, slušnega razumevanja, branja in pisanja

NADALJEVALNA ŠPANŠČINA

Izvajalka: Marcela Boben

Začetek: torek, 28.9., ob 8.45

Na višji stopnji boste svoje znanje obnovili, poglobili in ga razširili z ustreznim zahtevnejšim besediščem in slovničnimi strukturami. Spoznali boste nove čase, kot sta prihodnjik in bližnji preteklik in nadgradili sposobnost ustnega in pisnega sporazumevanja.

NAPREDNA ŠPANŠČINA

Izvajalka: Marcela Boben

Začetek: torek 28.9., ob 10.30

Na napredni španščini boste znanje še poglobili in razširili z uvajanjem zahtevnejšega besedišča in slovničnih struktur, stalnih besednih zvez in posebnosti jezika. Razvijali boste sposobnosti razumevanja težjih govornih in pisnih sporočil. Pridobili boste jezikovno avtonomijo, ki vam bo omogočila, da boste sami lahko širili svoje znanje; na potovanjih, s prebiranjem knjig in gledanjem filmov.

Italjanščina

ZAČETNA ITALIJANŠČINA

Izvajalka: Lea Novak Kolman

Začetek: začetek v oktobru

Naučili se boste povedati osnovne stvari o sebi, opisati svoj dan in razumeli boste osnovna navodila. V začetni stopnji se postavijo osnovni temelji slovnice: samostalnik, pridevnik, členi ter uporaba sedanjika. Udeleženci ne potrebujete nobenega predznanja.

ITALIJANŠČINA 2

Izvajalka: Lea Novak Kolman

Začetek: četrtek, 16.9., ob 9.00

Na 2. stopnji se znanje sedanjika utrjuje, uporablja se ga tako pisno kot ustno. Spoznali boste nov čas, preteklik, in rabo svojilnih zaimkov. Znali boste opisati dogodke iz preteklosti. Naučili se boste opisati osebo, del srečanj pa bo namenjen pogovoru v italijanščini.

 

 

ITALIJANŠČINA 3,

Izvajalka: Lea Novak Kolman

Začetek: sreda, 29.9., ob 10.45

V programu italijanščine 3 se utrjuje znanje, ki je bilo usvojeno v tem času. Pri slovnici boste utrdili še malo predloge ter spoznali še en preteklik. Vsako srečanje bo posvečeno tudi pogovoru. Nadaljevali boste s spoznavanjem italijanske kulture, med drugim vsega, kar je povezano s hrano in navadami. Tudi branju krajših zgodb, člankov bomo posvetili nekaj časa.

 

NAPREDNA ITALIJANŠČINA

Izvajalka: Lea Novak Kolman

začetek: sreda, 15.9., ob 9.00

Na napredni stopnji boste obnovili že predelano snov iz preteklih let. Utrdilo se bo znanje vseh štirih časov v konjuktivu, nato se bomo posvetili tudi trpniki ter pogojnim stavkom ter sosledici časov. Ure si bomo popestrili s pogovori o različnih temah in z govornimi predstavitvami, za katere si boste temo izbrali sami. Poleg pogovora v italijanščini, bomo nekaj časa namenili tudi branju.

 

 

NAPREDNA ITALIJANŠČINA S TATJANO ZUPAN

Začetek sreda: 6.10 ob 11.00

Na napredni italijanščini boste znanje še poglobili. Obravnavali boste različne zanimive teme in zahtevnejša besedišča in slovnične strukture. Razvijali boste sposobnosti razumevanja težjih govornih in pisnih sporočil.

 

 

Ruščina

ZAČETNA RUŠČINA

Izvajalka: Olga Boykovska

Začetek: petek, 8.10., ob 14.00

Program boste pričeli s pisanjem in branjem ruske abecede. Naučili se boste predstaviti sebe in druge ter obravnavali teme iz vsakdanjega življenja. Naučili se boste imena dni, mesecev, letnih časov, številk. Spoznali se boste z rusko kulturo, tradicijo in kuhinjo. S pomočjo dialogov in iger vlog boste usvajali novo besedišče. Pri slovnici se boste srečali s slovničnimi časi, z vprašalnicami, sklanjanjem samostalnika ter spreganjem glagolov.

 

 NADALJEVALNA RUŠČINA

Izvajalka: Olga Boykovska

Začetek: petek,  8.10., ob 17.15

V programu boste pridobili znanje iz tem, kot so restavracija, pritožbe in pohvale v restavraciji, plačila, javnega prometa, vrste in značilnosti javnega prometa v Rusiji, navodila kako vprašati za pot, kulturne razlike med potovanji. Obravnavali boste kako se prijaviti in odjaviti v hotelu, pritožbe in pohvale, pogovor po telefonu v ruščini, ura in čas. Pri slovnici boste obravnavali glagolsko osebo, število, spol, glagolski čas, sestavljeni in nesestavljeni prihodnjik, glagolski naklon in glagole premikanja

NAPREDNA RUŠČINA

Izvajalka: Olga Boykovska

Začetek: petek 8.10., ob 15.30

Nadaljevali boste s snovjo, obravnavali boste različne teme, kot so naročanje v hotelu, prijava in odjava, pogovor po telefonu. Pri obravnavi teme Potovanje po Sloveniji boste obravnavali kulturne znamenitosti Slovenije. Ekskurzija po mestu, kako vprašati za pot in podobno. Pri slovnici boste obravnavali glagolsko osebo, število, spol, glagolski čas, sestavljeni in nesestavljeni prihodnjik, glagolski naklon glagole premikanja, vrste prislova, stopnjevanje kakovostnih prislovov, skladenjska vloga: prislovna določila, predlog in medmet.

Umetnostna zgodovina

UMETNOSTNA ZGODOVINA

izvajalka: Ana Marija Kunstelj

Začetek: PRVA SKUPINA: 5.10., ob 16.30

                 DRUGA SKUPINA: 5.10., ob 18.00

Umetnostna zgodovina je svojevrsten način potepanja skozi čas. Pri spoznavanju umetnostnih spomenikov preteklosti in sedanjosti so zgodovinski dogodki okvir, ki lahko pomaga umetniška dela razumeti. Za pravilno dojemanje likovne umetnosti različnih obdobij pa je potrebno ta okvir napolniti z razumevanjem duhovnega ozračja, estetike, ikonografije, razvoja stila ter filozofskih in verskih tokov določenega časa. Pri urah umetnostne zgodovine na Ljudski univerzi v Radovljici že več let počasi potujemo skozi čas in raziskujemo umetnostne spomenike zahodnoevropske umetnosti. V šolskem letu 2021/22 bomo nadaljevali z odkrivanjem spomenikov srednjeveškega umetnostno zgodovinskega obdobja romanike: romanska arhitektura in plastika sta nam razkrili, da prvi enotni umetnostni slog v Zahodni Evropi vendarle ni zares enoten, saj ima francoska romanika povsem svoje značilnosti in se zelo razlikuje od antiki zavezane romanike v Italiji, pa tudi Severna Italija ima spomenike drugačnega karakterja kot Južna Italija ali Sicilija. Kako pa je s slikarstvom v romaniki? Spomenikov je malo, pa so zato zelo dragoceni. Da bi razumeli romanskega slikarja, bomo morali pokukati ne le v interierje cerkva na redke ostanke fresk, pač pa tudi v knjižno iluminacijo, ki daje slutiti, kako so izgledali izgubljeni spomeniki monumentalnega slikarstva v tem obdobju. Konec romanike pa se vsaj v Franciji že prekriva z gotiko…Vedno hkrati s kronološkim pregledom delamo tudi celostne analize likovnih del različnih obdobij. Tekom leta si gremo ogledat kakšno zanimivo razstavo in gremo na strokovno/zaključno ekskurzijo – če nam razmere to dopuščajo.

 

Zgodovina

ZGODOVINA

Izvajalka: Ana Jevševar

Začetek: petek, 3.9., ob 9.00

V izobraževalnem programu Zgodovina bomo v tem šolskem letu obravnavali Ano Celjsko Poljsko, po krivici zamolčano in premalo omenjano v slovenski historiografiji. Bila je kraljica ogromne kraljevine-Poljsko-Litovske države. Vzgojena je bila na celjskem dvoru za vladarico in je svojo nalogo opravila bleščeče. Spoznali bomo tudi njeno sestrično v drugem kolenu, Barbaro Celjsko. Bila je kraljica in cesarica, opravljala je svoje vladarske dolžnosti, a je doživela še za časa svojega življenja slab sloves »nemške mesaline« – ženske, ki je izgubila človeško in vladarsko dostojanstvo zaradi prešuštva. Ali je to resnica, ali je vmes še razmišljanje in ukrepanje volilnih knezov Svetega rimskega cesarstva, ki jim njen mož, cesar Sigismund Luksemburžan ni bil najbolj po volji? Bleščeče življenje na dvoru, potovanja, sprejemi, prisostvovanje najpomembnejšim dogodkom v Evropi, odločnost, gospodarnost, dobro poznavanje financ, je Celjske preko Barbare prineslo pod vrh, ne pa na vrh Evrope. Nato bomo nadaljevali s koncem 18. stoletja in 19. stoletjem. Napoleon, eden največjih voditeljev, kar jih evropska civilizacija premore, je presekal agonijo francoske revolucije in svojo državo in vso Evropo popeljal v čas moderne. Seznanili se bomo z njim kot človekom, vojakom in politikom ter državnikom. Z Napoleonovo Ilirijo in Slovenci v njej. V okviru gospodarstva Ilirskih provinc še z odnosom Napoleona do idrijskega rudnika. Po padcu Napoleona s kongresom 1821 postane središče Evrope. Izvedeli boste, kako smo gostili najpomembnejše kronane in ostale pomembneže Evrope in kako je izgledala Ljubljana v času kongresa. Devetnajsto stoletje preseka prav na sredini, leta 1855 velika epidemija kolere. Kako smo jo preživeli? To stoletje je tudi čas , ko kronisti zapišejo, »gradovi minevajo, fabrike prihajajo«.

Seznanili se bomo z najpomembnejšimi industrijskimi obrati kot, Auerspergova železarna na Dvoru pri Žužemberku, železolivarno v Gradacu v Beli Krajini, zvonarna in livarna Samasa v Ljubljani. Spoznali bomo strokovnjake, ki so te objekte postavili na noge in bili zaslužni, da so izdelki pobirali zlate medalje na svetovnih razstavah v Londonu in na Dunaju. Opisali bomo delavce, organizacijo dela ter zdravstveno in pokojninsko zaščito delavcev v tem času. Od kovine se bomo premaknili še k steklu in steklarnam, tekstilu in tekstilni industriji, tiskarstvu. Za Radovljico in Deželo, pa je zelo pomembna ustanovitev Kranjske industrijske družbe 1869. Slovenski kulturni in politični voditelji tega časa so poskrbeli, da Slovenci niso zaostajali za ostalimi narodi. Tako dr. Janez Bleiweis, kot Janez Vesel iz Kosez ali France Prešeren s prijatelji. Meščanstvo je nosilec novega, evropskega načina življenja; pogovarjali se bomo o meščanskem bontonu, navadah, vrednotah, bivališčih, oblekah, šolah in kar še uokvirja življenje slehernika. Vabljeni v našo družbo.

 

Arheologija in kulturna dediščina

ARHEOLOGIJA IN KULTURNA DEDIŠČINA

izvajalka: Barbara Hofman

Začetek: v oktobru

V šolskem letu 2021/2022 se bomo poskušali potopiti v mistični svet grškega in rimskega sveta.

Spoznali bomo nesmrtne junake, božanstva, kralje, usodne prerokbe, spoznali se bomo z vlogo ženske, njeno usodo in usodnostjo. Kakšne lastnosti so imeli polbogovi in kako so na antično življenje vplivali smrtniki, povezani z božanstvi. So se upali posegati v njihov svet? Kaj pomeni Parnas, kateri bogovi domujejo na Olimpu, katere upodobitve božanstev in dogodkov so najpogosteje naslikane na grških vazah, katere antične zgodbe pripovedujejo naši kamniti spomeniki v Šempetru, katere antične junake in zgodbe so upodabljali renesančni slikarji.

Katere zgodbe so vpletene v naš pravljični svet?

Joga za zlata leta

JOGA ZA ZLATA LETA

izvajalka: Helena Žitnik

Trajanje: 24 srečanj

Začetek: četrtek, 7.10., ob 8.00

Cena: 150 EUR (na tri obroke)

Joga za zlata leta je namenjena vsem, ki se želite v tretjem življenjskem obdobju posvetiti sebi in narediti več za svoje zdravje. Poleg telesnih vaj (asan) vključuje tudi blagodejne tehnike sproščanja in dihalne tehnike. Vaje so skrbno izbrane, primerne za vašo starostno skupino in ciljno usmerjene za povečanje vitalnosti. Program vadbe je narejen na osnovi upoštevanja specifičnih lastnosti zlatih let in omejitev, ki jih prinašajo. Telesu prisluhnemo in vaje izvajamo le znotraj meja udobnosti. Napredujemo postopoma in sistematično, zahtevnost stopnjujemo s tempom, ki ga dovoljuje telo. Joga je primerna za vse, za ženske in moške, zato vabljeni oboji.