Programi

Programi Univerze za tretje življenjsko obdobje, jesen 2020

Programi na Univerzi za tretje življenjsko obdobje se bodo začeli v OKTOBRU 2019.

Večina programov traja 30 ur, za katere je cena 70 EUR z možnostjo plačila na dva obroka,le program Joga za zlata leta obsega 24 srečanj in stane 150 EUR (možnost plačila na tri obroke).

Kontakt

Telefon

04 537 24 00, 040 810 467

Kontaktna oseba

Silvija Debeljak

Angleščina

1. Nadaljevalna angleščina 2

Trajanje: 30 ur
Začetek: ponedeljek, 5.10., ob 8.00

2. Nadaljevalna angleščina 3

Trajanje: 30 ur
Začetek: torek, 6.10., ob 8.30

3. Nadaljevalna angleščina 4

Trajanje: 30 ur
Začetek: torek 6.10., ob 14.00

4. Klepetamo po angleško

Trajanje: 30 ur
Začetek: torek, 6.10., ob 10.15

Tečajniki na tej stopnji jezik že dobro poznajo in znajo uporabljati vse glagolske čase ter so se sposobni skoraj tekoče izražati. V sproščenem vzdušju razpravljamo o številnih temah, izražamo svoja mnenja, obujamo spomine in sanjamo o prihodnosti. S pomočjo filmov, pesmi, člankov itd., pridobivamo novo besedišče in raziskujemo jezik. Prav tako pa tudi stalno ohranjamo znanje glagolskih časov.

5. Angleščina s prof. Simono Čeh

Trajanje: 30 ur
Začetek: ponedeljek, 5.10., ob 10.00

Najprej bomo ponovili in osvežili že usvojeno znanje iz angleškega jezika. Spoznali se bomo z najrazličnejšimi temami, ki vas zanimajo. Čas bomo namenili novemu besedišču, slušnemu in govornemu razumevanju ter angleškim časom. Delali bomo po učbeniku in delovnem zvezku.

6. English with a Native Speaker – Angleščina z naravno govorko, izvajalka Amy Oklikah

Trajanje: 30 ur
Začetek: 1. skupina, torek, 6.10., ob 14.00, 2. skupina, torek, 6.10., ob 15. 45

This course is specifically designed to improve conversational skills. Every alternate week, the lesson is split between authentic listening practice and group conversation, based on the current topic. Essential spontaneous reactions are improved and confidence increased. This course uses the ‘New English File’ Upper – intermediate text book, Workbook and MultiROM.

Nemščina

 7. Nemščina 3, izvajalka Jelena Alauf

Trajanje: 30 ur
Začetek: sreda, 7.10., ob 8.30

Besedišče in slovnične strukture boste ob poslušanju in branju raznovrstnih besedil nadgradili in obogatili tako, da se boste po končanem tečaju z nemško govorečimi lahko sporazumevali v pisni in govorni obliki. V nemščini boste zmožni napisati osebna pisma in kratka besedila.

8. Napredna Nemščina 3, izvajalka Jelena Alauf

Trajanje: 30 ur
Začetek: sreda, 7.10., ob 10.30

Tečajniki na tej stopnji že dobro poznajo nemški jezik. Najprej bomo ponovili in osvežili že usvojeno znanje iz nemškega jezika. Spoznali se bomo z najrazličnejšimi temami, ki vas zanimajo. Čas bomo namenili novemu besedišču, slušnemu in govornemu razumevanju.

9. Napredna nemščina, izvajalka Polonca Ložar

Trajanje: 30 ur
Začetek: ponedeljek, 5.10., ob 9.30

Na napredni nemščini boste obravnavali mladinsko prozo in poezijo, poudarek bo na razumevanju besedil in konverzaciji.

Francoščina

10. Francoščina z naravnim govorcem, nadaljevalna, izvajalec Dimitri Duhannoy

Trajanje: 30 ur
Začetek: v oktobru

Tečajniki na tej stopnji jezik že dobro poznajo in se znajo sporazumevati v večini vsakdanjih situacij, ko sogovornik govori razločno in uporablja standardno francoščino. Pri tem tečaju bo poudarek na konverzaciji v francoskem jeziku.

Španščina

11. Španščina 3, izvajalka Marcela Boben

Trajanje: 30 ur
Začetek: torek, 13.10., ob 8.45

Na višji stopnji boste svoje znanje obnovili, poglobili in ga razširili z ustreznim zahtevnejšim besediščem in slovničnimi strukturami. Spoznali boste nove čase, kot sta prihodnjik in bližnji preteklik in nadgradili sposobnost ustnega in pisnega sporazumevanja.

12. Napredna španščina, izvajalka Marcela Boben

Trajanje: 30 ur
Začetek: torek 13.10., ob 10.30

Na napredni španščini boste znanje še poglobili in razširili z uvajanjem zahtevnejšega besedišča in slovničnih struktur, stalnih besednih zvez in posebnosti jezika. Razvijali boste sposobnosti razumevanja težjih govornih in pisnih sporočil. Pridobili boste jezikovno avtonomijo, ki vam bo omogočila, da boste sami lahko širili svoje znanje; na potovanjih, s prebiranjem knjig in gledanjem filmov.

Italjanščina

13. Italijanščina 1, izvajalka Lea Novak Kolman

Trajanje: 30 ur
Začetek: začetek v oktobru

Naučili se boste povedati osnovne stvari o sebi, opisati svoj dan in razumeli boste osnovna navodila. V začetni stopnji se postavijo osnovni temelji slovnice: samostalnik, pridevnik, členi ter uporaba sedanjika. Udeleženci ne potrebujete nobenega predznanja.

14. Italijanščina 2, izvajalka Lea Novak Kolman

Trajanje: 30 ur
Začetek: sreda, 9.9., ob 10.45

Na 2. stopnji se znanje sedanjika utrjuje, uporablja se ga tako pisno kot ustno. Spoznali boste nov čas, preteklik, in rabo svojilnih zaimkov. Znali boste opisati dogodke iz preteklosti. Naučili se boste opisati osebo, del srečanj pa boste namenili klepetu.

15. Italijanščina 3, izvajalka Lea Novak Kolman

Trajanje: 30 ur
Začetek: četrtek, 17.9., ob 10.45

V programu italijanščine 4 se utrjuje znanje, ki je bilo usvojeno v tem času. Pri slovnici boste spoznali in utrdili predloge, še en preteklik. Vsako srečanje bo posvečeno tudi pogovoru. Nadaljevali boste s spoznavanjem italijanske kulture, med drugim vsega, kar je povezano s hrano in navadami. Veliko se bomo pogovarjali in čim več brali.

16. Napredna italijanščina, izvajalka Lea Novak Kolman

Trajanje: 30 ur
Začetek: sreda, 16.9., ob 9.00

Na napredni stopnji boste obnovili že predelano snov iz preteklih stopenj. Poleg časov boste osvežili tudi rabo svojilnih zaimkov ter zaimkov 3. in 4. sklona. Nato bomo še združili uporabo 3. in 4. sklona. Ponovili bomo še enega od pred preteklikov ter spoznali še dva časa v konjuktivu. Ure si bomo popestrili s pogovori o različnih temah in z govornimi predstavitvami. Brali boste tudi knjige, ki so primerne stopnji znanja italijanščine.

17. Napredna italijanščina s Tatjano Zupan

Trajanje: 30 ur
Začetek: začetek v oktobru

Na napredni italijanščini boste znanje še poglobili. Obravnavali boste različne zanimive teme in zahtevnejša besedišča in slovnične strukture. Razvijali boste sposobnosti razumevanja težjih govornih in pisnih sporočil.

Ruščina

18. Nadaljevalna ruščina 3

Trajanje: 30 ur
Začetek: petek 9.10., ob 14.00

V programu boste pridobili znanje iz tem, kot so restavracija, pritožbe in pohvale v restavraciji, plačila, javnega prometa, vrste in značilnosti javnega prometa v Rusiji, navodila kako vprašati za pot, kulturne razlike med potovanji. Obravnavali boste kako se prijaviti in odjaviti v hotelu, pritožbe in pohvale, pogovor po telefonu v ruščini, ura in čas. Pri slovnici boste obravnavali glagolsko osebo, število, spol, glagolski čas, sestavljeni in nesestavljeni prihodnjik, glagolski naklon in glagole premikanja.

19. Napredna ruščina

Trajanje: 30 ur
Začetek: petek 9.10., ob 15.30

Nadaljevali boste s snovjo, obravnavali boste različne teme, kot so naročanje v hotelu, prijava in odjava, pogovor po telefonu. Pri obravnavi teme Potovanje po Sloveniji boste obravnavali kulturne znamenitosti Slovenije. Ekskurzija po mestu, kako vprašati za pot in podobno. Pri slovnici boste obravnavali glagolsko osebo, število, spol, glagolski čas, sestavljeni in nesestavljeni prihodnjik, glagolski naklon glagole premikanja, vrste prislova, stopnjevanje kakovostnih prislovov, skladenjska vloga: prislovna določila, predlog in medmet.

Umetnostna zgodovina

20. Umetnostna zgodovina, izvajalka Ana Marija Kunstelj 

Trajanje: 30 ur
Začetek: 15.9., ob 16.30 prva skupina in ob 18.00 druga skupina

Umetnostna zgodovina je svojevrsten način potepanja skozi čas. Pri spoznavanju umetnostnih spomenikov preteklosti in sedanjosti so zgodovinski dogodki okvir, ki lahko pomaga umetniška dela razumeti. Za pravilno dojemanje likovne umetnosti različnih obdobij pa je potrebno ta okvir napolniti z razumevanjem duhovnega ozračja, estetike, ikonografije, razvoja stila ter filozofskih in verskih tokov določenega časa. Pri urah umetnostne zgodovine na Ljudski univerzi v Radovljici že več let počasi potujemo skozi čas in raziskujemo umetnostne spomenike zahodnoevropske umetnosti. V šolskem letu 2020/21 bomo nadaljevali z odkrivanjem spomenikov srednjeveškega umetnostno zgodovinskega obdobja romanike: konec prejšnjega šolskega leta nas je presenetil pri obravnavi arhitekture italijanske romanike, ki se ponaša s svojo barvitostjo in svojevrstno podobnostjo z italijansko renesanso. Predavanja se bodo kronološko nadaljevala: čaka nas romanska arhitektura Španije in Anglije, potem pa romansko kiparstvo, ki skriva kar nekaj biserčkov in presenečenj, predvsem pa vsebinsko zanimive portale velikih romanskih katedral. Vedno hkrati s kronološkim pregledom delamo tudi celostne analize likovnih del različnih obdobij. Tekom leta si gremo ogledat kakšno zanimivo razstavo in gremo na strokovno/zaključno ekskurzijo – če nam razmere to dopuščajo.

Zgodovina

21. Zgodovina, izvajalka Ana Jevševar

Trajanje: 30 ur
Začetek: petek, 4.9., ob 9.00

V programu zgodovina se boste časovno preselili v 14. stoletje, kjer boste evropski razvoj obogatili še

Judovska zgodovina s posebnim poudarkom na zgodovini judovske diaspore.

Elizabeta I , Angleška, Deviška kraljica-Anglija se usmeri v svet, na druge kontinente, postane kraljica sedmerih morij.
Evropa evropeizira svet, kateri svet, nova odkritja in njihove posledice-kulturne, družbene in tehnične
Razvoj znanosti-svobodni univerzitetni prostor-kaj je to in do kdaj
Z znanostjo še bolj na sonce stopijo veliki Slovenci, v katerih dosežkih se lahko sončimo mi danes
Razvoj izumov, industrije, nove ekonomije
Migracije-deželne, državne, kontinentalne in čez kontinentalne-slovensko izseljenstvo
Kmetje, njihove obveznosti-kmečka Evropa; razlike po državah?
Cerkveni razkol ali reformacija, zakaj, potek, voditelji
Protireformacija ali rekatolizacija; nosilci jezuiti, pomen jezuitskega znanstvenega šolstva za Slovence.
Thomas Jefferson razširi ZDA do Atlantskega oceana, odkritja, pionirji
S Petrom Velikim postane Rusija politična evropska velesila

Arheologija in kulturna dediščina

22. Arheologija in kulturna dediščina, izvajalka Barbara Hofman

Trajanje: 30 ur
Začetek: ponedeljek, 12.10., ob 8.30

V prvih urah predavanj arheologije in kulturne dediščine se bomo posvetili zatonu rimskega imperija, preseljevanju ljudstev in naselitvi Slovanov.

V sklopu nadaljnjih predavanj pa se bomo spoznavali z lastnostmi, značilnostmi, posebnostmi in podobnostmi rimskih mest. Kako in kje so nastajala najbolj mogočna rimska mesta in kje je obstajalo rimsko podeželje? Kako je funkcioniralo mesto in kakšno mrežo je tvorilo z zaledjem? Kje in kakšna so bila rimska mesta v osrednji Sloveniji, kakšna v Istri, Dalmaciji in na otokih. Spoznali bomo katere karte antičnega sveta poznamo, kdo so bili njihovi avtorji in kakšne opise mest, poti in dežel prinašajo antični pisci in geografi? Katera mesta je opisoval Valvazor in katere vire je za opis zgodovine uporabil A. T. Linhart? Skratka: pregled nastajanja mest od prazgodovine dalje ter pregled potopisov in kart, ki prenašajo podobo sveta na ploskev.

Joga za zlata leta

23. Joga za zlata leta, izvajalka Helena Žitnik

Trajanje: 24 srečanj
Začetek: četrtek, 8.10., ob 8.00
Cena: 150 EUR (na tri obroke)

Joga za zlata leta je namenjena vsem, ki se želite v tretjem življenjskem obdobju posvetiti sebi in narediti več za svoje zdravje. Poleg telesnih vaj (asan) vključuje tudi blagodejne tehnike sproščanja in dihalne tehnike. Vaje so skrbno izbrane, primerne za vašo starostno skupino in ciljno usmerjene za povečanje vitalnosti. Program vadbe je narejen na osnovi upoštevanja specifičnih lastnosti zlatih let in omejitev, ki jih prinašajo. Telesu prisluhnemo in vaje izvajamo le znotraj meja udobnosti. Napredujemo postopoma in sistematično, zahtevnost stopnjujemo s tempom, ki ga dovoljuje telo. Joga je primerna za vse, za ženske in moške, zato vabljeni oboji.