Programi

Programi Univerze za tretje življenjsko obdobje

Programi na Univerzi za tretje življenjsko obdobje se bodo začeli v OKTOBRU 2023.

Večina programov traja 30 ur, za katere je cena 80 EUR z možnostjo plačila na dva obroka,le program Joga za zlata leta obsega 30 srečanj in stane 215 EUR (možnost plačila na tri obroke).

 

KAKO SE PRIJAVITE V PROGRAME UTŽO

ELEKTRONSKA PRIJAVA

Če ima program spodaj navedeno PRIJAVNICO, potem kliknite na MODRO POVEZAVO izpolnite podatke in pošljite. Vsak program ima svojo prijavnico. Na vašo elektronsko prijavo vam bomo odgovorilI.

PO ELEKTRONSKI POŠTI, TELEFONU ALI OSEBNO

Če program nima prijavnice, ali vam je elektronska prijava preveč zapletena se še vedno lahko prijavite na mail: tajnistvo.lur@guest.arnes.si, 040 810 467 ali pa se osebno oglasite pri nas.

Telefon

04 537 24 00, 040 810 467

Kontaktna oseba

Silvija Debeljak

Angleščina 2 s Simono Čeh

Trajanje; 30 ur, začetek: ponedeljek, 2.10,. ob 8.00, učilnica 1

PRIJAVNICA ANGLEŠČINA 2 S SIMONO ČEH: https://prijave.snipi.si/Q6J9H3hNjZr

 Tečaj je namenjen tistim, ki ste se že učili in želite obnoviti svoje znanje angleščine. Namen tečaja je osvežiti in nadgraditi vaše znanje. Naučili se boste sporazumevati v večini situacij, kjer sogovornik govori razločno in uporablja standardni jezik.

Angleščina 3 s Simono Čeh

izvajalka Simona Čeh, učilnica 3

Trajanje; 30 ur, začetek: sreda, 4.10, ob 9.00

Tečajniki na tej stopnji jezik že dobro poznajo in znajo uporabljati vse glagolske čase ter so se sposobni skoraj tekoče izražati.

PRIJAVNICA ANGLEŠČINA 3 S SIMONO ČEH: https://prijave.snipi.si/A6j3sVhalrd

Napredna angleščina s Simono Čeh

Trajanje: 30 ur, začetek: ponedeljek, 2.10., ob 10.00, učilnica 4

Najprej bomo ponovili in osvežili že usvojeno znanje iz angleškega jezika. Spoznali se bomo z najrazličnejšimi temami, ki vas zanimajo. Čas bomo namenili novemu besedišču, slušnemu in govornemu razumevanju ter angleškim časom. Delali bomo po učbeniku in delovnem zvezku.

PRIJAVNICA NAPREDNA ANGLEŠČINA S SIMONO: https://prijave.snipi.si/d3w3TghjnPk

 

Angleščina 4 s Simono Čeh

Trajanje; 30 ur, začetek: četrtek: 5.10., ob 9.00, učilnica 4

Najprej bomo ponovili in osvežili že usvojeno znanje iz angleškega jezika. Spoznali se bomo z najrazličnejšimi temami, ki vas zanimajo. Čas bomo namenili novemu besedišču, slušnemu in govornemu razumevanju ter angleškim časom.

PRIJAVNICA ANGLEŠČINA 4 S SIMONO: https://prijave.snipi.si/q3ewiyhJ2qZ

 

ENGLISH WITH A NATIVE SPEAKER – Angleščina z naravno govorko

izvajalka Amy Oklikah

Trajanje: 30 ur. Začetek: 1. skupina, torek, 3.10., ob 10.00, učilnica 2. 2. skupina, torek, 3.10., ob 15.30

This course is specifically designed to improve conversational skills. Every alternate week, the lesson is split between authentic listening practice and group conversation, based on the current topic. Essential spontaneous reactions are improved and confidence increased. This course uses the ‘New English File’ Upper – intermediate text book, Workbook and MultiROM.

Nemščina 2 s Tatjano

izvajalka Tatjana Zupan

Trajanje: 30 ur, začetek: SREDA, 4.10 ob 9.00, učilnica 5

Prva stopnja je namenjena popolnim začetnikom brez predznanja nemščine. Vadili boste pravilno izgovorjavo in stavčno intonacijo, usvojili osnovno besedišče in slovnične strukture. Po končanem tečaju boste v nemščini znali predstaviti sebe in svojo družino, svoje interese in konjičke, razumeli boste enostavne recepte, se sporazumeli v restavraciji ali trgovini, se odzvali na vabilo ali voščilo in bili zmožni pokramljati ob skodelici kave o povsem vsakdanjih rečeh.

PRIJAVNICA NEMŠČINA 2 S TATJANO: https://prijave.snipi.si/J14qSjhR176

 

Nadaljevalna nemščina z Jeleno

izvajalka Jelena Alauf

Trajanje: 30 ur, začetek: v oktobru

Tečajniki na tej stopnji že dobro poznajo nemški jezik. Najprej bomo ponovili in osvežili že usvojeno znanje iz nemškega jezika. Spoznali se bomo z najrazličnejšimi temami, ki vas zanimajo. Čas bomo namenili novemu besedišču, slušnemu in govornemu razumevanju.

 

Napredna nemščina z Jeleno

izvajalka Jelena Alauf

Trajanje: 30 ur, začetek: v oktobru

Na napredni nemščini boste v nemščini pripovedovali o dogodkih svojega življenja, izražali svoje mnenje ter predstavili nalogo z lastnim izborom teme. Preko tega bomo ponovili Passiv, Konjuktiv 2 ter utrdili in dopolnili veznike, priredja in podredja. Brali bomo poezijo, poslušali poročila in obvestila ter posredovali različna mnenja.

Začetna francoščina z Dimitrijem

izvajalec Dimitri Duhannoy

Trajanje: 30 ur, začetek v  drugi polovici oktobra

Tečaj je namenjen tistim, ki se niste še čisto nič učili francosko ali pa je bilo to pred mnogo leti in ste res pozabili že skoraj vse. Naučili se boste osnovnih veščin sporazumevanja v enostavnejših vsakodnevnih situacijah, kot na primer spoznavanje, nakupovanje, opisovanje krajev in navad. Na koncu tečaja boste znali pripovedovati o preteklih dogodkih in uporabljati osnovne čase.

Nadaljevalna francoščinna 3

izvajalec Dimitri Duhannoy

Trajanje: 30 ur, začetek v drugi polovici oktobra

Program je namenjen udeležencem, ki že imajo nekaj predznanja. V programu bomo spoznali različne teme  kot so potovanje v tujini, bivanje, človeško telo, naravne nesreče, prazniki. Bomo usvajali novo besedišče, kot tudi slovnična pravila.

 

Španščina 2

izvajalka: Marcela Boben

Trajanje: 30 ur, začetek: petek, 6.10., ob 10.30, učilnica 1

Na višji stopnji boste svoje znanje obnovili, poglobili in ga razširili z ustreznim zahtevnejšim besediščem in slovničnimi strukturami. Spoznali boste nove čase, kot sta prihodnjik in bližnji preteklik in nadgradili sposobnost ustnega in pisnega sporazumevanja.

 PRIJAVNICA ŠPANŠČINA 2: https://prijave.snipi.si/p8qQCPhK08k

 

Napredna španščina 2

izvajalka Marcela Boben

Trajanje: 30 ur, začetek: torek 3.10., ob 10.00, učilnica 4

Na napredni španščini boste znanje še poglobili in razširili z uvajanjem zahtevnejšega besedišča in slovničnih struktur, stalnih besednih zvez in posebnosti jezika. Razvijali boste sposobnosti razumevanja težjih govornih in pisnih sporočil. Pridobili boste jezikovno avtonomijo, ki vam bo omogočila, da boste sami lahko širili svoje znanje; na potovanjih, s prebiranjem knjig in gledanjem filmov.

PRIJAVNICA NAPREDNA ŠPANŠČINA: https://prijave.snipi.si/zajVhPh0rRb

Italijanščina 2 z Leo

izvajalka Lea Novak Kolman

Trajanje: 30 ur, začetek: četrtek 21.9., ob 10.45, učilnica 1

Na 2. stopnji se znanje sedanjika utrjuje, uporablja se ga tako pisno kot ustno. Spoznali boste dva nova časa, preteklik in prihodnjik, in rabo predlogov ter svojilnih zaimkov. Znali boste opisati dogodke iz preteklosti in povedati, kaj boste počeli v prihajajočih dneh, brez težav se dogovoriti za naročilo v restavraciji oz. nakup v trgovini. Opisati boste znali svoj dom, del srečanj pa boste namenili klepetu.

PRIJAVNICA ITALIJANŠČINA 2 z Leo: https://prijave.snipi.si/2NjjTzhLB64

Italijanščina 3 z Leo

izvajalka Lea Novak Kolman

Trajanje: 30 ur, začetek: četrtek, 5. 10., ob 9.00, učilnica 1

Znanje sedanjika in preteklika se utrjuje, tako pisno kot ustno, z različnimi opisovanji stvari, oseb, navad, potovanj. Spoznali boste rabo predlogov ter svojilnih zaimkov. Besedišče, vezano na družino in hrano, bodo eno naših glavnih vodil v tem sklopu.

PRIJAVNICA ITALIJANŠČINA 3: https://prijave.snipi.si/goQ2hahLkD7

 

Italijanščina 4 z Leo

izvajalka Lea Novak Kolman

Trajanje: 30 ur, začetek: sreda, 4.10., ob 11.00, učilnica 1

V programu italijanščine 4 se utrjuje znanje, ki je bilo usvojeno v tem času. Pri slovnici boste utrdili še malo predloge ter spoznali še en preteklik (imperfetto) ter ga kombinirali z že poznanim preteklikom (passato prossimo). Vsako srečanje bo posvečeno tudi pogovoru. Nadaljevali boste s spoznavanjem italijanske kulture. Tudi branju krajših zgodb, člankov bomo posvetili nekaj časa.

PRIJAVNICA ITALIJANŠČINA 4: https://prijave.snipi.si/eRKpfWhYBLN

Napredna italijanščina 4 z Leo

izvajalka Lea Novak Kolman

Trajanje: 30 ur, začetek: september, učilnica 1

Na napredni stopnji bomo obnovili že predelano snov iz preteklih let. Utrjevalo se bo na podlagi sosledice časov, tako pisno kot tudi ustno. Predstavljena bodo besedila z različnih področij, ki jih bomo brali in na podlagi katerih bomo gradili na konverzaciji. Ure si bomo popestrili s pogovori o aktualnih temah in z govornimi predstavitvami, za katere si boste temo izbrali sami.

PRIJAVNICA NAPREDNA ITALIJANŠČINA Z LEO: https://prijave.snipi.si/30joFlhp0Nb

YBLN

Italijanščina 3 s Tatjano

izvajalka Tatjana Zupan

Trajanje: 30 ur, začetek: ČETRTEK, 5.10,. ob 11.00 , učilnica 4

Naučili se boste povedati osnovne stvari o sebi, opisati svoj dan in razumeli boste osnovna navodila. V začetni stopnji se postavijo osnovni temelji slovnice: samostalnik, pridevnik, členi ter uporaba sedanjika. Predznanje ni potrebno.

PRIJAVNICA ITALIJANŠČINA 3 s Tatjano: https://prijave.snipi.si/rxV9SrhD3zd

 

Napredna italijanščina s Tatjano

izvajalka Tatjana Zupan

Trajanje:30 ur, začetek: sreda, 4.10 ob 11.00, učilnica 5

Na napredni italijanščini boste znanje še poglobili. Obravnavali boste različne zanimive teme in zahtevnejša besedišča in slovnične strukture. Razvijali boste sposobnosti razumevanja težjih govornih in pisnih sporočil.

PRIJAVNICA NAPREDNA ITALIJANŠČINA S TATJANO: https://prijave.snipi.si/Q6Z0i3hNjZr

 

 

Začetna ruščina

izvajalka Olga Boykovska

Trajanje: 30 ur, začetek: petek, 6.10., ob 15.30, učilnica 4

Program boste pričeli s pisanjem in branjem ruske abecede. Naučili se boste predstaviti sebe in druge ter obravnavali teme iz vsakdanjega življenja. Naučili se boste imena dni, mesecev, letnih časov, številk. Spoznali se boste z rusko kulturo, tradicijo in kuhinjo. S pomočjo dialogov in iger vlog boste usvajali novo besedišče. Pri slovnici se boste srečali s slovničnimi časi, z vprašalnicami, sklanjanjem samostalnika ter spreganjem glagolov.

PRIJAVNICA ZAČETNA RUŠČINA: https://prijave.snipi.si/8dwYsnhD53k

 

Napredna ruščina

izvajalka Olga Boykovska

Trajanje: 30 ur, začetek: petek 6.10., ob 17.00, učilnica 4

Nadaljevali boste s snovjo, obravnavali boste različne teme, kot so naročanje v hotelu, prijava in odjava, pogovor po telefonu. Pri obravnavi teme Potovanje po Sloveniji boste obravnavali kulturne znamenitosti Slovenije. Ekskurzija po mestu, kako vprašati za pot in podobno. Pri slovnici boste obravnavali glagolsko osebo, število, spol, glagolski čas, sestavljeni in nesestavljeni prihodnjik, glagolski naklon glagole premikanja, vrste prislova, stopnjevanje kakovostnih prislovov, skladenjska vloga: prislovna določila, predlog in medmet.

PRIJAVNICA NAPREDNA RUŠČINA:  https://prijave.snipi.si/96w5H3hj7Ny

 

Umetnostna zgodovina

izvajalka Ana Marija Kunstelj 

Trajanje: 30 ur, začetek: 3.10., vsak drugi torek, ob 17.00, učilnica 2

Na predavanjih umetnostne zgodovine se bomo v šolskem letu 23/24 ukvarjali z velikim, pozno-srednjeveškim evropskim umetnostnim slogom, gotiko. V uvodu se bomo seveda ozrli čez ramo k romaniki, da najdemo prava izhodišča, potem pa bo prva naša postaja Île-de-France, kjer se je v času, ko je drugod po Evropi še kraljevala romanika, izoblikoval ta neverjetni umetnostni slog. Kot vsako leto bomo hkrati s kronološkim pregledom delali tudi celostne analize likovnih del različnih obdobij. Tekom leta si bomo skupaj ogledali kakšno zanimivo razstavo in na koncu šli na strokovno/zaključno ekskurzijo – če nam bodo razmere to dopuščale.

PRIJAVNICA UMETNOSTNA ZGODOVINA: https://prijave.snipi.si/nwA6FghLYNe

Zgodovina

izvajalka Ana Jevševar

Trajanje: 30 ur, začetek: petek, 6.10., ob 9.30, učilnica 4

PRIJAVNICA ZGODOVINA: https://prijave.snipi.si/nwA6FghLYNe

SLOVENSKA IN EVROPSKA DRUŽBA IN GOSPODARSTVO PRED 1. SVETOVNO VOJNO

 • Združitev Nemčije in Italije v 19. st in kako je nastanek novih velesil vplival na prerazporeditev evropskih držav
 • Otto von Bismarck-politični genij in njegova karizma
 • Camillo Benso Cavour-oče Italije
 • Različne vrste kolonizacij
 • Nastanek ZDA
 • Slovenska družba in gospodarstvo v 2/2 19.st.
 • Baron Josef Schwegel
 • Prestolonaslednikova smrt-
 • Življenje, vrednote in vrline Franca Ferdinanda in njegovega časa
 • Moda, kultura, prosti čas obdobja Franca Ferdinanda tako v naših deželah kot v monarhiji
 • Vizija federalizma ali trializma, najboljša opcija za Slovence
 • Nasprotniki in zagovorniki
 • Slovenske dežele v senci balkanskih vojn
 • Prakatastrofa 20. stoletja-umor prestolonaslednika; njegov zgodovinski spomin tudi v sodobnem slovenskem zgodovinopisju
 • Fran Šuklje, Ivan Hribar-politična voditelja
 • Dr Anton Korošec-zasluge in napake
 • Migracije v dobi industrializacije -od konca 18.stoletja do l.1914
 • Slovensko etnično ozemlje kot dežela izseljevanja
 • Selitve zunaj slovenskega etničnega prostora v okviru Evrope in v čezmorske dežele
 • Generali in admirali v AO vojski ,doma  iz slovenskega etničnega prostora
 • Nacionalna emancipacija in njene liberalne reforme po evropskih državah
 • Krimska vojna in njeni igralci
 • Slike iz Berlinskega kongresa
 • Razvoj Rusije v velesilo-kdaj, ali prav zares?
 • Viktorijanska Anglija in njene novosti
 • Jugoslovansko vprašanje prvih let 20.st. na katerega so imele slovenske stranke različne poglede
 • Nastanek kraljevine Srbije
 • Tovarna Šumi in nove tovarne Dragotina Hribarja
 • Slovenska politika v času zadnjega habsburškega cesarja Karla
 • Zgodovina slovenske Cerkve
 • Plemeniti Auerspergi
 • Reforme Jožefa II
 • Zgodovina denarja

 

Joga za zlata leta

izvajalka Helena Žitnik

Trajanje: 30 srečanj, začetek: četrtek, 5.10., ob 8.00 v Čebelarskem centru Lesce

Cena: 215 EUR (na tri obroke)

Joga za zlata leta je namenjena vsem, ki se želite v tretjem življenjskem obdobju posvetiti sebi in narediti več za svoje zdravje. Poleg telesnih vaj (asan) vključuje tudi blagodejne tehnike sproščanja in dihalne tehnike. Vaje so skrbno izbrane, primerne za vašo starostno skupino in ciljno usmerjene za povečanje vitalnosti. Program vadbe je narejen na osnovi upoštevanja specifičnih lastnosti zlatih let in omejitev, ki jih prinašajo. Telesu prisluhnemo in vaje izvajamo le znotraj meja udobnosti. Napredujemo postopoma in sistematično, zahtevnost stopnjujemo s tempom, ki ga dovoljuje telo. Joga je primerna za vse, za ženske in moške, zato vabljeni oboji.

PRIJAVNICA JOGA ZA ZLATA LETA: https://prijave.snipi.si/jQN3hyhm0jk

 

Arheologija

izvaja, Barbara Hofman

Trajanje: 30ur, začetek: vsak drugi ponedeljek 2.10.2023 ob 8.00, učilnica 4

PRIJAVNICA ARHEOLOGIJA: https://prijave.snipi.si/Z0J4fkhzqjM

V sklopu predavanj o arheološki dediščini se bomo spoznavali z lastnostmi, značilnostmi, posebnostmi in podobnostmi rimskih mest. Kako in kje so nastajala najbolj mogočna rimska mesta in kje je obstajalo rimsko podeželje? Kako je delovalo mesto in kakšno mrežo je tvorilo z zaledjem?

Kje in kakšna so bila rimska mesta v osrednji Sloveniji, kakšna v Istri, Dalmaciji in na otokih. Spoznali bomo katere karte antičnega sveta poznamo, kdo so bili njihovi avtorji in kakšne opise mest, poti in dežel prinašajo antični pisci in geografi? Katera mesta je opisoval Valvazor in katere vire je za opis zgodovine uporabil A. T. Linhart? Skratka: pregled nastajanja mest od prazgodovine dalje ter predgled potopisov in kart, ki prenašajo podobo sveta na ploskev. Obiskali bomo tudi kakšen muzej in muzejsko zbirko.

 

Dostopnost