BLOG

dnevni razpored zaključnega izpita spomladanski rok 2017

17/05/2017

Radovljica, 16. 5. 2017

ZAKLJUČNI IZPITI

srednji poklicni izobraževalni program

ADMINISTRATOR

Predmetdatumuranačin
Slovenščinaponedeljek

5 6. 2017

torek

20. 6. 2017

9.oo

 

18.3o

pisno

 

ustno

Izdelek oziroma storitev in zagovor.sreda

21. 6. 2017

18.ooustno

TRGOVEC

Predmetdatumuranačin
Slovenščinaponedeljek

5 6. 2017

torek

20. 6. 2017

9.oo

 

18.3o

pisno

 

ustno

Izdelek oziroma storitev in zagovor.sreda

21. 6. 2017

18.ooustno

»Računalnikar«

Predmetdatumuranačin
Slovenščinaponedeljek

5 6. 2017

torek

20. 6. 2017

9.oo

 

18.3o

pisno

 

ustno

Izdelek oziroma storitev in zagovor.petek

16. 6. 2017

18.3oustno

 

Datume ZI bomo morali spremeniti ob morebitni nujni zadržanosti izpraševalca.

ROK prijave: 4.5. 2017

na obrazcih, ki jih lahko dobite v pisarni LU Radovljica (DZS št.  1.39)

cena: 230 €

(tudi za udeležence, ki imajo priznano slovenščino na zaključnem izpitu)

Kandidati, ki opravljajo samo en izpit je cena 90 €.

Udeleženec se lahko prijavi na zaključni izpit v kolikor:

  • ima uspešno opravljene vse predmetne izpite in obveznosti programa,
  • ob prijavi odda seminarsko nalogo (seminarska naloga mora biti pregledana, priloge) ,
  • ima plačane vse obveznosti (šolnina, stroški) do LU Radovljica.

Ob prijavi na zaključni izpit bo kandidat prejel tudi pogodbo o izobraževanju.

Seznanitev kandidatov o uspehu na zaključnem izpitu bo 5. 7. 2017

Direktorica LUR

Mateja Rozman Amon

univ. dipl. soc. del

Dostopnost

Share This