BLOG

ZAKLJUČNI IZPIT – jesenski rok 2017

10/07/2017

Zaključni izpiti

Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu JESENSKI ROK:  20. 7. 2017

Zaključni izpit (ZI) izvajamo na koncu tretjega letnika v programih ADMINISTRATOR, RAČUNALNIKAR IN TRGOVEC. S tem udeleženec pridobi srednjo poklicno izobrazbo.

V skladu s Pravilnikom o ZI (Ur. l. št. 56/2008) le-ta obsega:

  • izpit iz slovenščine, ki se opravlja v skladu z izpitnim katalogom ustno in pisno;
  • izpit iz zaključnega dela, ki se opravlja kot izdelek oziroma storitev in zagovorom, kjer dijak praktično izkaže poklicne kompetence ter ga opravlja v šoli.

ZI lahko opravljajo le tisti kandidati, ki so uspešno opravili vse obveznosti izobraževalnega programa v vseh letnikih programa. Kandidat, ki je v zaključnem letniku dosegel odlično oceno pri slovenščini, je oproščen opravljanja le-te. Splošni učni uspeh pri ZI se določi v točkah. Kandidat, ki doseže najvišje možno število, doseže izjemen učni uspeh in dobi spričevalo o ZI s pohvalo.

Udeleženci, ki bodo uspešno opravili ZI, bodo imeli možnost nadaljevanja šolanja v poklicno-tehniškem programu  ali srednjem strokovnem izobraževanju.

Pomembni datumi za ZI so določeni v skladu s:

  • predvidenim koledarjem o ZI
  • šolskim koledarjem.

Koledar zaključnega izpita

Jesenski izpitni rok:

Obdobje jesenskega izpitnega roka: 21. 8. do 2. 9. 2017

  • Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu:  20. 7. 2017
  • Zadnji rok za pisno odjavo od zaključnega izpita: 18. 8. 2017
  • Slovenščina – pisni izpit: 21. 8. 2017
  • Ustni izpiti iz slovenščine ter izdelek oziroma storitev in zagovor: od 21. 8. do 2. 9. 2017

Dostopnost

Share This