BLOG

Prijave za otroško šolo slikanja

06/09/2017

Program Otroška šola slikanja                        

Otroška šola slikanja je preverjena šola slikanja, ki deluje v Avstriji že več kot 50 let. Namenjena je otrokom med 6 in 11 letom starosti. Otrok na tečaju riše poljubne motive, ki so plod njegove domišljije. Otrok ima pri slikarskem postopku vedno glavno besedo, ob tem se razvija in spodbuja njegova kreativnost in domišljija. Otrok je zelo aktiven, on je tisti, ki zastavlja vprašanja o svoji sliki, učitelji (prostovoljci) pa imajo vlogo in cilj, da otroke usmerjajo k iskanju motivov, idej, ter premisleku o slikanju in slikarstvu.

Otroci bodo risali na slikarskih stojalih na formatu v velikosti 70 x100cm  ter z osnovnimi barvami. Ob koncu tečaja sledi razstava otrokovih del.

 

S tečajem začnemo oktobra in bo trajal do konca maja. Tečaj bo potekal ob torkih od 15:00 do 16:30 na 14 dni v o.š. Prof. dr. Josipa Plemlja na Bledu.

Cena celoletnega tečaja je 70 eur (15 obiskov po 90 minut) ….……………………………………………………………………………………………………………………

 

Spodaj podpisani, vpisujem svojega otroka…………………………………… v Otroško šolo slikanja  v šolsko leto 2017/2018.

IME IN PRIIMEK OTROKA:………………………………………………………………………………………………………

RAZRED:………………………………………………………………………………………………………………………………

DATUM ROJSTVA OTROKA:…………………………………………………………………………………………………

NASLOV:……………………………………………………………………………………………………………………………..

IME IN PRIIMEK STARŠA:…………………………………………………………………………………………………….

EPOŠTA STARŠA:…………………………………………………………………………………………………………………

TELEFONSKA ŠTEVILKA OTROKA:………………………………………………………………………………………..

V/NA ……………………………..                   PODPIS:………………………………………………………………………

VPIS JE OMEJEN! PRIJAVE ZBIRAMO DO 22.9.2017 NA: hana.premrl@guest.arnes.si /      040 284 550. Prijavnice lahko tudi oddate učiteljici Sergeji Ažman Lapajne

Dostopnost

Share This