BLOG

VIAME- Values in action method exchange, zadnja mobilnost na Madžarskem

17/11/2017

Mobilnost mladinskih delavcev na Madžarskem – oktober 2017

»Seven-Step Configuration Analysis«

 

V začetku oktobra sta se dve mentorici in dva udeleženca programa Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) Radovljica odpravili na Madžarsko po nove izkušnje, poznanstva in znanje. V pristnem podeželskem okolju in idilični naravi je od 13. do 19. oktobra potekala zadnja mobilnost projekta z naslovom VIA-ME: Values in Action – Methods Exchange.

Projekt VIA-ME poteka v okviru programa Erasmus+ in temelji na štirih ključnih mednarodnih srečanjih mladinskih delavcev iz Poljske, Portugalske, Madžarske in Slovenije. Namen projekta je spoznavanje novih, inovativnih metod, ki jih mladinski delavci lahko uporabljamo pri delu z otroki in mladostniki.

Metoda, ki smo jo spoznali na Madžarskem, je temeljila na vizualnih zaznavah posameznika ter pomenu fotografije pri spoznavanju sebe, lastnih misli, vrednot in občutenj, kar je pri delu z mladimi izrednega pomena. V prvem sklopu delavnic smo se pogovarjali o tem, kako ljudje zaznavamo svetlobo in sence, kaj nam pomenijo barve, fotografije, spoznali smo staro fotografsko tehniko – cianotipijo, izdelali vsak svoj »modrotisk« in enostavni fotoaparat. Zelo zanimiva je bila tudi metoda gledališča senc, s katero smo ustvarili kratke predstave in se ob njih nasmejali do solz.

V drugem sklopu mobilnosti smo dali poudarek zaznavanju telesa. V aktivnosti so bile vključene delavnice tai či-ja in oblikovanje gline. S svojim telesom smo se učili izražanja trenutnega počutja in čustev.

Oba sklopa sta bila za delo z mladimi zelo uporabna, saj tovrstne aktivnosti dajejo možnost, da se mladi izražajo na kreativen način. Svoje počutje je včasih namreč lažje izraziti skozi ustvarjanje kot pa samo z besedami.

Tekom dela so se med udeleženci spletle prijateljske vezi, katere smo krepili ob družabnih večerih. Domov smo odšli polni novega znanja in idej, ki jih bomo lahko prenesli na mlade in strokovne delavce v lokalnem ter nacionalnem okolju. Projekti za prenos znanja se že pripravljajo in so v polnem teku.

 

Dostopnost

Share This