BLOG

DRUŽINA – MOZAIK RAZNOLIKOSTI

16/02/2018

DRUŽINA – MOZAIK RAZNOLIKOSTI 

 Kako do zadovoljujočih odnosov v ožji in širši družini?  Je res težko razumeti mlajše in starejše?

Andreja Sirk je NLP (Nevrolingvistično  programiranje) Praktik, NLP Coach Praktik in v pridobivanju mednarodnega certifikata NLP Mojster. V treh srečanjih vas bo popeljala v svet družinskih odnosov. Z razumevanjem sebe, sveta in drugih, gradimo tudi temelje odnosov v družini. S pomočjo praktičnih NLP vaj boste spoznavali svoje vedenje in vedenje vaših družinskih članov, se naučili bolj ustrezne komunikacije in prepoznav

ali lastne vzorce in odzive. Delavnice bodo interaktivne, temeljile bodo na pogovoru, razlagi, primerih iz prakse in praktičnih vajah. Ob zaključku vsakega srečanja  boste imeli udeleženci praktične napotke, priporočila s katerimi novimi vedenji in opravili lahko izboljšate svoje odnose.

 

  1. Srečanje ”ODNOS S SAMIM SEBOJ”, PONEDELJEK, 26.2. OB 18.00, Ljudska univerza Radovljica

 

Odnos do sebe je glavni dejavnik uspešne komunikacije z drugimi. Od naših odzivov na okolje in bližnjih  je odvisna uspešnost našega odnosa z njimi.

Uvod: predstavitev izvajalke, njena dosedanja pot, kaj je NLP (Nevrolingvistično programiranje) in zakaj NLP, kaj lahko pričakujejo, kaj bomo v treh srečanjih spoznali, kaj bomo počeli, kakšne bodo tematike.

  • ODNOS DO SAMEGA SEBE

Zakaj je odnos do sebe najpomembnejši  gradnik odnosov. Spoznali se bomo z  modelom sveta posameznika, zakaj delujem in se odzivam kot se, zavedno in nezavedno. Kdo sem, kakšen želim biti, kakšen je moj partner, kakšnega želim in kakšnega privlačim. Le z boljšim razumevanjem sebe, lahko bolje razumemo partnerja in druge družinske člane.  Spoznali se bomo z življenjsko pozicijo  jaz sem O.K. ti si O.K., ki nam omogoča  uspešne odnose.

Vaje:  ‘kolo življenja’.

Strnjeno: predstavitev, model sveta, odnos s sabo in razumevanje sebe in oseb okoli mene, oseba kot celota iz fizičnega in duševnega/mentalnega dela.

  1. Srečanje ”PARTNERSTVO IN ODNOSI V DRUŽINI”, PONEDELJEK, 5.3. OB 18.00, LUR

Znamo ustrezno komunicirati?

Se odnos zgodi ali zgradi? Koliko časa mu namenjamo? Smo odkriti drug do drugega, ali uspeta partnerja ustvarita harmonijo, ki temelji na zaupanju, spoštovanju in sprejemanju drugačnosti. Ali nam uspe imeti uspešne odnose v širši družini med več generacijami?

Uvod: kratek povzetek prvega srečanja, opažanja udeležencev kakšnega drugačnega vedenja, kako se na to odziva okolica. Nato kratek napovednik vsebine 2. srečanja

  • Partnerski odnos kot drugi temelj uspešnega delovanja družine in dolgoročno zagotovilo harmonije med partnerjema.
  • Izražanje kritike s pomočjo sendvič sporočila, kjer kritiko dajemo na vedenje in ne na osebnost. Odkrivali bomo zakaj se nekdo vede kot se, kateri vzorci, prepričanja, izkušnje, vrednote so v ozadju. Kaj so skupni cilji, hobiji v partnerstvu. S pomočjo vaj, štirje jezdeci apokalipse, vaje TEAM in prepoznavanjem  VAK primarnega kanala komunikacije partnerja, bomo odkrivali odnose.

Vaje: zaznavni položaji, postavitev partnerstva s plastelinom.

 Strnjeno: pregled prvega srečanja, komuniciranje v partnerstvu, razumevanje drugačnosti, poslušati, slišati, ”pasti” partnerstva in kako se jim ogniti.

Srečanje ”PREDNOSTI RAZNOLIKOSTI DRUŽINE” PONEDELJEK, 12.3. OB 18.00, LUR

Uvod: kratek povzetek pre

jšnjega srečanja, opažanja pri odzivanju sebe in drugih. Kratek napovednik tretjega srečanja.

  • Dober stik (gradi most), zrcalni nevroni, spoštovanje modela sveta posameznika, spoštovanje, zaupanje, sprejemanje drugačnosti
  • Sendvič sporočilo v komunikaciji, zaznavni položaji. Vživljanje v situacijo, kako druga oseba s svojimi izkušnjami  doživlja neko situacijo.
  • Sprotno čiščenje nejasnosti, konflikt kot priložnost nadgradnje odnosov v družini in ne ”potopljene žoge”, ko enkrat vse pride na dan in je lahko že prepozno.

Vaja: postavitev sistema, druž

ine s plastelinom in vpogled v dinamiko odnosov v njej, ”idealen dan z družino”.

Strnjeno: pregled 3. srečanja, vsa

k oseba zase, dober stik, komunikacija, zaznavni položaji.

Opomba: po želji bo možen dogovor z izvajalko delavnic tudi za individualna srečanja in individualni coaching, kjer se osebi z odpravo določenih vedenj, omejujočih prepričanj, vzorcev, postavitvijo realnih ciljev in motivacijo, pomaga na poti do željenega stanja in rasti na različnih področjih.

 

Andreja Sirk, NLP Praktik, NLP Coach Praktik 041-487-624, sirk.andreja@gmail.com

 

 

Dostopnost

Share This