BLOG

Program UŽU – Moj korak

20/03/2018

V Varstveno delovnem centru Kranj za njihove varovance izvajamo program Usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU) – Moj korak.

Glavni namen programa je obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, kar udeležencem omogoča lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost, vključevanje v različne družbene dejavnosti ter dvig samozavesti in posledično kakovosti življenja. Udeleženci v programu zelo uživajo.

Dostopnost

Share This