BLOG

Prvi koraki v svet tujega jezika – začetni tečaj nemščine

20/03/2018

Program Prvi koraki v svet tujega jezika – začetni tečaj nemščine je namenjen popolnim začetnikom brez predznanja nemščine. Na tečaju bodo udeleženci vadili pravilno izgovorjavo in stavčno intonacijo, usvojili osnovno besedišče in slovnične strukture. Premagali bodo prve ovire pri stiku z novim jezikom in ugotovili, da kar nekaj besed že poznamo. Po končanem tečaju bodo udeleženci razumeli enostavna pisna in govorjena besedila, ki se tematsko nanašajo na vsakdan oz. neposredno življenjsko okolje. V nemščini bodo sposobni tvoriti kratka pisna in govorjena besedila ter zmožni bodo enostavne komunikacije z nemško govorečimi osebami v vsakdanjih situacijah.

Dostopnost

Share This