BLOG

poklicna matura spomladanski rok 2018

16/05/2018

Ljudska univerza Radovljica

Radovljica, 16. 05. 2018

POKLICNA MATURA

izvedba poklicne mature – SPOMLADANSKI ROK  – JUNIJ 2018

izobraževalni program ekonomski tehnik, gastronomsko-turistični tehnik in ekonomski tehnik – pti.

 1. MAREC 2018
  Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli19. MAJ 2018
  Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov25. MAJ 2018
  Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

PISNI DEL poklicne mature

29. 05. 2018TOREK9.ooSLOVENŠČINA
2. 06. 2018SOBOTA9.ooANGLEŠČINA
6. 06. 2018SREDA9.ooNEMŠČINA
9. 06. 2018SOBOTA9.ooMATEMATIKA
11. 06. 2018PONEDELJEK9.oo2. predmet
GOSPODARSTVO

 (ekonomski tehnik in ekonomski tehnik PTI)

GASTRONOMIJA IN TURIZEM S PODJETNIŠTVOM

(gastronomsko turistični tehnik)

USTNI DEL poklicne mature

13. 06. 2018, sreda, 16.oo Angleščina (ekonomski tehnik, ekonomski tehnik PTI, gastronomsko turistični tehnik)

 1. 06. 2018, četrtek, 16.oo IZDELEK oz. STORITEV in ZAGOVOR     (gastronomsko turistični tehnik)
 2. 06. 2018, petek, 16.oo  IZDELEK oz. STORITEV in ZAGOVOR  (ekonomski tehnik, ekonomski tehnik PTI)
 1. 06. 2018, sobota, 14.oo Slovenščina(ekonomski tehnik, ekonomski tehnik PTI, gastronomsko turistični tehnik)
 1. 06. 2018, ponedeljek, 14.oo Matematika(ekonomski tehnik, ekonomski tehnik PTI, gastronomsko turistični tehnik)

    20. 06.2018, sreda, 16.oo Gastronomija in turizem s podjetništvom,(gastronomsko turistični tehnik)

 1. 06.2018, četrtek,  16.oo      Gospodarstvo(ekonomski tehnik, ekonomski tehnik PTI)

V primeru nujne zadržanosti izpraševalca vas bomo obvestili o spremembi datuma ustnih izpitov.

 1. 07. 2018 – seznanitev kandidatov o uspehu na poklicni maturi

Udeleženec se lahko prijavi na zaključni izpit v kolikor:

 • ima uspešno opravljene vse predmetne izpite in obveznosti programa,
 • ob prijavi odda seminarsko nalogo (seminarska naloga mora biti pregledana, priloge) ,
 • ima plačane vse obveznosti (šolnina, stroški) do LU Radovljica.

Ob prijavi na zaključni izpit bo kandidat prejel tudi pogodbo o izobraževanju.

Predsednica POM

Mateja Rozman Amon

Dostopnost

Share This