BLOG

dnevni razpored POKLICNE MATURE

14/08/2018

POKLICNA MATURA

izvedba poklicne mature – JESENSKI ROK 2018 – izobraževalni program gastronomsko turistični tehnik, ekonomski tehnik, ekonomski tehnik – PTI, tehnik računalništva.

ROKI POKLICNE MATURE 2017/2018

DATUMI PISNIH IZPITOV IN OBDOBJA USTNIH IZPITOV V POSAMEZNEM IZPITNEM ROKU POKLICNE MATURE 2017/2018

JESENSKI IZPITNI ROK 2018

24. avgust 2018            Začetek jesenskega izpitnega roka

7. julij 2018                    Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi

14. avgust 2018           Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov

  1. avgust 2018           Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature

Pisni izpiti
24. avgust 2018        Slovenščina, ob 9.00 uri
27. avgust 2018        Matematika, ob 9.00 uri
29. avgust 2018        Angleščina, nemščina, slovenščina kot drugi jezik, italijanščina kot tuji jezik in drugi jezik, ob 9.00 uri
31. avgust 2018       2. predmet poklicne mature, ob 9.00 uri

2.PREDMET:
GOSPODARSTVO (ekonomski tehnik in ekonomski tehnik PTI),
GASTRONOMIJA IN TURIZEM S PODJETNIŠTVOM (gastronomsko turistični tehnik),
RAČUNALNIŠTVO (tehnik računalništv

Ustni izpiti in 4. predmet
od 24. avgusta do 5. septembra 2018

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
10. september 2018
13. september 2018 
           Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo.

Na jesenskem roku vam želimo veliko uspehov.

Dostopnost

Share This