BLOG

Aktualni programi za starejše od 45 let. Prednost imajo udeleženci s srednjo izobrazbo ali manj.

08/01/2019

Začenjajo se novi programi v okviru projekta ZNA 2 – Znanje nas aktivira. Vabljeni k vpisu. Prijave sprejemamo na: lur@guest.arnes.si ali na 041/762-616

  • Angleščina z naravno govorko (40 ur, 20 srečanj), začetek: torek, 15.1., 18.00 – 19.30. *pri tem tečaju je potrebno znanje angleškega jezika, saj je poudarek na konverzaciji

Tečaj Angleščina z naravno govorko je zasnovan predvsem na govoru, saj gre za izboljšanje konverzacijskih veščin. Na vsakem srečanju se obravnavajo različne teme preko poslušanja, skupinskega pogovora, dela v parih ali individualno. Tečaj pripomore k izboljšanju komunikacije v angleščine in pravilni izgovorjavi, predvsem pa pri pridobitvi samozavesti za govor v angleščini. Tečaj vodi naravna govorka Amy Oklikah.

  • Nadaljevalni tečaj angleščine (50 ur, 25 srečanj), začetek: ponedeljek, 14.1., 19.00 – 20.30 (tečaj bo potekal ob ponedeljkih in četrtkih od 19.00 – 20.30)Nadaljevalni tečaj angleščine je namenjen tistim, ki ste se že učili angleščine in želite obnoviti svoje znanje angleščine. Namen tečaja je osvežiti in nadgraditi vaše znanje angleščine za vsakodnevno rabo v osebnem in poklicnem življenju.

 

  • Kreativno komuniciranje in javno nastopanje (50 ur, 12 srečanj), začetek: sreda, 16.1., 17.00 – 20.00

Na tečaju Kreativno komuniciranje in javno nastopanje boste premagali ovire, ki vam pri delu onemogočajo, da ste osebno in poslovno uspešni. Naučili se boste samozavestnega nastopanja, prezentiranja, javnega nastopanja in učinkovite komunikacije. Naučili se boste tremo izkoristiti kot orodje za doseganje svojih ciljev. Spoznali boste učinkovite metode za reševanje svojih težav pri komuniciranju. Izboljšali se bodo vsi vaši odnosi, tako poslovni kot osebni, saj je komunikacija osnova vseh odnosov. S tem boste pridobili tudi zaupanje vase, boljšo samopodobo, večjo samozavest, lažje boste izražali in uveljavljali svoja stališča, sprejemali odločitve in prepoznali svoje skrite talente pri reševanju svojih osebnih in poslovnih izzivov. Tečaj je naravnan tudi zelo praktično, saj boste naredili veliko vaj in na koncu izdelali lastno predstavitev.

FOTO: Silva Resman

Dostopnost

Share This