BLOG

POKLICNA MATURA ZIMSKI ROK 2018

01/02/2019

 

POKLICNA MATURA

izvedba poklicne mature – ZIMSKI ROK 2018 V ŠOL. LETU 2018/2019

izobraževalni program ekonomski tehnik, gastronomsko-turistični tehnik in ekonomski tehnik – pti.

 1. DECEMBER 2018
  Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli22. JANUAR 2019
  Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

  28. JANUAR 2019
  Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

 

PISNI DEL poklicne mature

01.02.2019PETEK9.ooSLOVENŠČINA
05.02.2019TOREK9.ooANGLEŠČINA
05.02.2019TOREK9.ooNEMŠČINA
05.02.2019TOREK9.ooMATEMATIKA
04. 02. 2019PONEDELJEK9.oo
GOSPODARSTVO

(ekonomski tehnik in ekonomski tehnik PTI)

GASTRONOMIJA IN TURIZEM S PODJETNIŠTVOM

(GASTRONOMSKO TURISTIČNI TEHNIK)

 

 

USTNI DEL poklicne mature

 1. 02. 2019 četrtek 16.oo Angleščina

(ekonomski tehnik, ekonomski tehnik PTI, gastronomsko turistični tehnik)

 1. 02. 2019 sobota 9.oo Slovenščina

(ekonomski tehnik, ekonomski tehnik PTI, gastronomsko turistični tehnik)

 1. 02. 2019 ponedeljek 14.3o Matematika

(ekonomski tehnik, ekonomski tehnik PTI, gastronomsko turistični tehnik)

 1. 02. 2019 torek 16.oo       IZDELEK oz. STORITEV in ZAGOVOR  (ekonomski tehnik, ekonomski tehnik PTI)
 2. 02.2019 četrtek  16.oo Gospodarstvo                                        (ekonomski tehnik, ekonomski tehnik PTI)

 

V primeru nujne zadržanosti izpraševalca vas bomo obvestili o spremembi datuma ustnih izpitov.

 1. 03. 2019 – seznanitev kandidatov o uspehu na poklicni maturi

Udeleženec se lahko prijavi na zaključni izpit v kolikor:

ima uspešno opravljene vse predmetne izpite in obveznosti programa,

ob prijavi odda seminarsko nalogo (seminarska naloga mora biti pregledana, priloge) ,

ima plačane vse obveznosti (šolnina, stroški) do LU Radovljica.

Ob prijavi na zaključni izpit bo kandidat prejel tudi pogodbo o izobraževanju.

 

Predsednica POM

Mateja Rozman Amon

Dostopnost

Share This