BLOG

obvestilo – PRIJAVA NA POKLICNO MATURO – JESENSKI ROK 2019

24/06/2019

Ljudska univerza Radovljica
Radovljica, 24. 6. 2019

POKLICNA MATURA

izvedba poklicne mature – JESENSKI ROK 2019 – izobraževalni program gastronomsko turistični tehnik, ekonomski tehnik, ekonomski tehnik – PTI, tehnik računalništva.

ROKI POKLICNE MATURE 2018/2019

Obveščamo vse,

ki se mislijo prijavit na poklicno maturo – JESENSKI rok 2019.

Zadnji rok za prijavo k poklicno maturo v JESENSKEM roku

6.07.2019

Na poklicno maturo se lahko prijavi vsak, ki je uspešno končal 4. letnik izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja; ali uspešno končal 2. letnik izobraževalnega programa poklicno-tehniškega izobraževanja.

 

 

DATUMI PISNIH IZPITOV IN OBDOBJA USTNIH IZPITOV V POSAMEZNEM IZPITNEM ROKU POKLICNE MATURE 2018/2019

JESENSKI IZPITNI ROK 2019

 1. julij 2019
  Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

  14. avgust 2019
  Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

  20. avgust 2019
  Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

  24. avgust 2019
  Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit

  26. avgust 2019
  Matematika – pisni izpit

  28. avgust 2019
  Angleščina, Nemščina, Slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

 2. avgust 2019
  2. predmet – pisni izpit
  2.PREDMET:
  GOSPODARSTVO (ekonomski tehnik in ekonomski tehnik PTI),
  GASTRONOMIJA IN TURIZEM S PODJETNIŠTVOM (gastronomsko turistični tehnik),
  RAČUNALNIŠTVO (tehnik računalništva)

Od 24. avgusta do 4. septembra 2019
Ustni izpiti in 4. predmet

9. september 2019
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

 1. september 2019
  Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli.

Na jesenskem roku vam želimo veliko uspehov.

 

Dostopnost

Share This