BLOG

poklicna matura jesenski rok 2019

14/08/2019

Ljudska univerza Radovljica

Radovljica, 13. 08. 2019

      POKLICNA MATURA

izvedba poklicne mature – JESENSKI ROK  – avgust – september 2019

izobraževalni programi: ekonomski tehnik, gastronomsko-turistični tehnik, tehnik računalništva, ekonomski tehnik pt, ekonomski tehnik  pti.

6.JULIJ 2019
Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

14. AVGUST 2019
Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

20. AVGUST 2019
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

DNEVNI RAZPORED:

zagovordatumdanurapredmet
pisno24.08.2019 SOBOTA9.ooSLOVENŠČINA
pisno26.08.2019PONEDELJEK9.ooMATEMATIKA
ustno27.08.2019TOREK16.ooIzdelek oz. storitev in zagovor ,(gastronomsko turistični tehnik)
ustno27.08.2019TOREK17.ooIzdelek oz. storitev in zagovor,(ekonomski tehnik, ekonomski tehnik PTI)
ustno27.08.2019TOREK18.ooIzdelek oz. storitev in zagovor,(tehnik računalništva)
pisno28.08.2019SREDA9.ooANGLEŠČINA
ustno29.08.2019ČETRTEK16.ooGASTRONOMIJA IN TURIZEM S PODJETNIŠTVOM (gtut)
ustno29.08.2019ČETRTEK17.ooGOSPODARSTVO (ekt, ekt pti)
ustno29.08.2019ČETRTEK18.ooRAČUNALNIŠTVO (TEH RAČ)
pisno30.08.2019PETEK9.ooGOSPODARSTVO (ekt, ekt pti)
pisno30.08.2019PETEK9.ooGASTRONOMIJA IN TURIZEM S PODJETNIŠTVOM (gtut)
pisno30.08.2019PETEK9.ooRAČUNALNIŠTVO (TEH RAČ)
ustno31.08.2019SOBOTA9.ooSLOVENŠČINA
ustno2.09.2019PONEDELJEK14.ooMATEMATIKA
ustno2.09.2019PONEDELJEK16.ooANGLEŠČINA

 

 

Dostopnost

Share This