BLOG

Inovativne metode poučevanja za učitelje, šole in izobraževanje odraslih

03/10/2019

KA1 – Mobilnost osebja za izobraževanje odraslih, 9.9.2018 do 15.9.2018

Izvajalka programov za odrasle Špela Mrak, ki poučuje angleščino in francoščino v programih Univerze za tretje življenjsko obdobje, tečajih za zaposlene, za mladino in v medgeneracijskih programih, se bje udeležila usposabljanja z naslovom “Innovative teaching methods for teachers, school and adult education” v Bologni v Italiji preko organizacije IFOM – Teacher training courses and Vocational placement. Inovativne učne metode dokazano povečujejo napredek učečih se. Srečuje se tudi s heterogenostjo v učnih skupinah, kar pomeni, da imajo učeči se različna predznanja, izkušnje in sposobnosti za učenje. Ljudska univerza Radovljica izvaja v okviru programa Erasmus+ projekt Stopi iz učiteljskega okvira v kreativno delo z odraslimi, ki traja od 1.6.2017 do 31.5.2019. Pri svojem delu in izkušnjah, ki jih imamo na različnih področjih dela z odraslimi, opažamo, da se potrebe in interesi ljudi spreminjajo. Globalizacija in njeni pritiski zahtevajo drugačno, raznoliko izobraževanje, zato cilji izobraževanja niso več le prenašanje znanja. Cilj postaja vedno bolj učenje ljudi, kako naj se učijo in rešujejo probleme, staro znanje pa združujejo z novim. Zaradi tega na naši organizaciji neprestano iščemo nove metode dela in izboljšujemo kakovost poučevanja odraslih. V izobraževalne programe se vključujejo udeleženci z zelo različnim predznanjem, izkušnjami, dojemanjem in osebnostim ozadjem. So odrasle in izdelane osebnosti, kar pa privede do različnega odnosa do učenja. Zaradi vsega tega opažamo potrebo po dodatnem usposabljanju osebja, pridobivanju in spoznavanju novih učnih metod in orodij ter kako še bolj kakovostno organizirati učni proces.

Dostopnost

Share This