BLOG

Rešitve za obvladovanje razreda za učitelje

03/10/2019

Erasmus+ KA1 – Mobilnost v izobraževanju odraslih 10.9. do 15.9.2018

Izvajalka, ki poučuje v programih poklicnega in srednješolskega izobraževanja za odrasle Nataša Pfajfar se bo udeležila programa z naslovom “Classroom Management Solutions for Teachers” v Barceloni v Španiji preko organizacije Europass Teacher Academy. Udeleženci teh programov so dejansko osipniki, ki niso dokončali rednega šolanja. So izjemno nemotivirani, imajo strah in odpor do izobraževanja, večinoma so že zaposleni, nekateri imajo družine. Na usposabljanju bo pridobivala nova znanja in kompetence; kako upravljati z učno skupino v razredu, jih opazovati, spoznavanje novih tehnik in orodij za delo v razredu, postavljanje pravil, kako povečati motivacijo pri udeležencih izobraževanja odraslih. Projekti učne mobilnosti omogočajo udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj. Spodbujajo mobilnosti posameznikov, tako mladih – za namen študija, usposabljanja, prostovoljnega dela – kot tudi vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Glavni cilj projektov mobilnosti je omogočiti udeležencem pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovem izobraževanju ali delu doma. Poleg neposrednih vplivov na posameznike pa naj bi aktivnosti znotraj projektov prinesle pozitivne spremembe in razvojne premike tudi znotraj sodelujočih institucij oz. organizacij ter ne nazadnje tudi inovacije in prenovo samih sistemov izobraževanja.

Dostopnost

Share This