BLOG

Erasmus ExPrOM- Mobilnost v Pragi

15/01/2020

Ljudska univerza Radovljica sodeluje v projektu ExPROM – Exchange of practice outreach and motivation for the empowerment and social inclusion of adults skupaj s partnerji iz Irske, Španije, Slovenije, Finske in Češke.
Tretja mobilnost strokovnih delavcev je potekala v Pragi. Tja smo se strokovne delavke Ljudske univerze odpravile 5.11. in ostale do 8.11. Tekom celotne mobilnosti smo imele priložnost spoznati njihov sistem javnega in zasebnega izobraževanja. Imele smo priložnost srečati se z mladimi, ki imajo manj priložnosti ter opazovati in spoznavati metode, ki jih zaposleni na Češkem uporabljajo, da se ti mladi čim bolj uspešno integrirajo v šolanje. Kot dopolnilo k spoznavanju šolskega sistema smo spoznale tudi delovanje socialnega sistema (Zavod za zaposlovanje) in sicer vse ukrepe, ki jih izvajajo za tovrstne mlade, da lahko učinkovito vstopijo na trg dela.
Glavni del mobilnosti je potekal na ”Metropolitan University Prague”. V začetku mobilnosti smo se spoznavali med seboj ter drug drugemu predstavili naše metode dela. Izmenjali smo si primere dobrih praks in oblike in metode dela, ki smo jih kasneje preizkusili v svojih organizacijah. V začetnem delu smo najprej teoretično, skozi predstavitev, spoznali, na kakšen način univerza integrira študente, ki so hendikepirani. Po predstavitvi metod smo spoznali in poslušali dva študenta, ki sta nam povedala kako sta se v praksi vključila v vsakdan univerze. Predstavila sta tudi svojo vključenost v mobilnost projekta Erasmus. V tem začetnem delu smo imeli tudi pogovor s predstavnikom univerze, ki je še bolj podrobno razložil sistem šolstva in njegovo delovanje. Sledil je pogovor in izmenjava mnenj, iskanje rešitev glede pomanjkanja motivacije mladih z manj priložnostmi.
Drugi del mobilnosti je potekal na terenu. Obiskali smo ”Second chance school”, kjer smo imeli voden ogled šole in spoznali učence. Gre za šolo, kjer se šolajo mladi, ki so izpadli iz rednega šolskega sistema. Izučijo se za določen poklic, s katerim lahko vstopijo na trg dela. Zaposleni tam so nam opisali njihove metode dela in način, kako mlade motivirajo za šolanje. Učenci pa so nam pokazali njihove delavnice in izdelke, ki jih izdelujejo tekom šolanja. V tem delu smo obiskali tudi lokalni Zavod za zaposlovanje, kjer smo izvedeli, kako deluje socialni sistem ter s kakšnimi ukrepi višajo zaposljivost mladih.
Zadnji del mobilnosti smo posvetili temeljiti evalvaciji in pogovoru o tem, katere metode bi bile v posamezni organizaciji izvedljive v praksi. Pogovor smo usmerili tudi v načrtovanje naslednjega srečanja, ki bo v mesecu maju potekal na Irskem. Glavni poudarek je bil želja po udeležbi v programu, ki bi bil čim bolj praktično usmerjen.

Dostopnost

Share This