BLOG

23/03/2020

Alice Čop (Velenje) in Klára Veselská (Praga) sta napisali terapevtsko pravljico za otroke »O HUDOBNEM ZMAJU KORONARJU IN KAKO SO GA LJUDJE S SKUPNIMI MOČMI PREMAGALI«, ki pomaga otrokom bolje razumeti situacijo v kateri se trenutno nahajajo zaradi širjenja virusa. Alice je dramaturginja, Klara pa otroški klinični psiholog in psihoterapevt. S Kajetanom Čopom so v manj kot enemu tednu pripravili PDF knjižico. Original je v češčini, pravljica je prevedena v angleščino in slovenščino.

V slovenščini bodo poleg pdf-ja za internet natisnili tudi knjižico. Kajetan bo preko Zavoda za kulturo Šoštanj v občini Šoštanj omogočil, da bo vsako gospodinjstvo prejelo en izvod. Vsi ustvarjalci to počnejo pro bono, želja pa je, da bi vsak otrok v Sloveniji dobil en izvod. Če boste koga prepričali, da bi natisnil za svojo občino ali skupnost, mu prosim posredujte Kajetanov kontakt, da mu pošlje pdf za tisk ( kajetancop@gmail.com ). Priložena sta slovenski in angleški pdf. Pravljico lahko odprete na tej povezavi:  ZMAJ__KORONAR

Dostopnost

Share This