BLOG

DNEVNI RAZPORED POKLICNA MATURE – PISNI IN USTNI DEL IZPITOV

20/05/2020

Ljudska univerza Radovljica

Radovljica, 8. 05. 2020

 

POKLICNA MATURA

 

izvedba poklicne mature – SPOMLADANSKI ROK  – MAJ – JUNIJ 2020

izobraževalni program ekonomski tehnik, gastronomija in turizem, ekonomski tehnik PT ekonomski tehnik – PTI, tehnik računalništva

 

 1. MAREC 2020
  Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli
  20. MAJ 2020
  Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

  26. MAJ 2020
  Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

 

PISNI DEL poklicne mature

 

30. 05. 2020SOBOTA9.ooANGLEŠČINA
01. 06. 2020PONEDELJEK9.ooSLOVENŠČINA
06. 06. 2020SOBOTA9.ooMATEMATIKA
09. 06. 2020TOREK9.ooNEMŠČINA
11. 06. 2020ČETRTEK9.oo2. PREDMET
GOSPODARSTVO

(EKONOMSKI TEHNIK, EKONOMSKI TEHNIK PT, EKONOMSKI TEHNIK PTI)

GASTRONOMIJA IN TURIZEM S PODJETNIŠTVOM

(GASTRONOMIJS IN TURIZEM)

RAČUNALNIŠTVO (TEHNIK RAČUNALNIŠTVA)

 

PISNI DEL poklicne mature
30. 05. 2020      SOBOTA                                 9.oo    ANGLEŠČINA
01. 06. 2020      PONEDELJEK                        9.oo    SLOVENŠČINA
06. 06. 2020      SOBOTA                                 9.oo    MATEMATIKA
11. 06. 2020     ČETRTEK                                      9.oo
                                        GOSPODARSTVO (EKT, EKT PT, EKT PTI)
                                        GASTRONOMIJA IN TURIZEM S PODJETNIŠTVOM (gtut)
                                        RAČUNALNIŠTVO (TEH. RAČ.)
USTNI DEL poklicne mature
13. 06. 2020 SOBOTA      09.oo  IZDELEK oz. STORITEV in ZAGOVOR
                       (gastronomsko turistični tehnik)
13. 06. 2020 SOBOTA        09.oo  IZDELEK oz. STORITEV in ZAGOVOR  (ekonomski tehnik, ekonomski tehnik PTI)
15. 06. 2020 PONEDELJEK            16.oo Angleščina
                 (ekonomski tehnik, ekonomski tehnik PTI, gastronomsko turistični tehnik)
16. 06. 2020 TOREK             16.oo Matematika
                (ekonomski tehnik, ekonomski tehnik PTI, gastronomsko turistični tehnik)
18. 06. 2020 ČETRTEK         18.oo           IZDELEK oz. STORITEV in ZAGOVOR

(tehnik računalništva)

20. 06. 2020 SOBOTA                      9.oo          Slovenščina
                    (ekonomski tehnik, ekonomski tehnik PTI, gastronomsko turistični tehnik, tehnik računalništva)
22. 06.2018 PONEDELJEK             16.oo Gastronomija in turizem s podjetništvom,
                                         (gastronomsko turistični tehnik)
22. 06.2020 PONEDELJEK            17.15 Gospodarstvo
                                        (ekonomski tehnik, ekonomski tehnik PTI)
V primeru nujne zadržanosti izpraševalca vas bomo obvestili o spremembi datuma ustnih izpitov.
7. 07. 2020   –        seznanitev kandidatov o uspehu na poklicni maturi
Predsednica POM
Mateja Rozman Amon

 

Dostopnost

Share This