BLOG

INFORMATIVNI DAN, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto

05/06/2020

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto | Faculty of Industrial Engineering Novo mesto

Šegova ulica 112 | SI-8000 Novo mesto, Slovenija
T: +386 (0)73 932 206
E: janja.sasek@fini-unm.si
W: www.fini-unm.si
FB: https://www.facebook.com/fini.unm
 

VABIMO,

v naslednjem tednu organiziramo informativni dan, ki pa bo tokrat potekal online.

 

Po informativnem dnevu bomo imeli kratek webinar z naslovom

Razvojni trendi v avtomobilski industriji po Covid-19.

Četrtek, 11. 6. 2020 ob 16.00

ONLINE INFORMATIVNI DAN – ŠTUDIJ STROJNIŠTVA

Vas zanima študij strojništva na 1., 2. ali celo 3. stopnji?
Vabimo vas na online informativni dan, ki bo potekal v četrtek, 11. 6. 2020, ob 16.00, preko spletne aplikacije MS Teams. V kolikor ste zainteresirani za udeležbo, se nam pridružite preko spletne povezave. Predstavili vam bomo študijske programe in vam odgovorili na vaša zastavljena vprašanja.
Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na

tel. št. 070 601 090 ali
po e-pošti na referat@fini-unm.si

Veselimo se srečanja z vami.
Povezava do dogodka: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGZjNzFjOTgtMmNmOS00M2RlLWI4MmMtODllN2ZhYzk0ZmU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220f529cfa-d84c-4795-bcfc-735a2bec2ee9%22%2c%22Oid%22%3a%223f7c4d93-7c85-4a34-96d0-c9ccc0f7c5b7%22%7d

Dostopnost

Share This