BLOG

PRIJAVA NA JESENSKI ROK ZAKLJUČNEGA IZPITA 2020

29/06/2020

obvestilo – JESENSKI ROK ZAKLJUČNEGA IZPITA 2020

 

Zadnji rok za prijavo k zaključnemu izpitu JESENSKI ROK:  8. 7. 2020

 

Zaključni izpit (ZI) izvajamo na koncu tretjega letnika v programih ADMINISTRATOR, RAČUNALNIKAR IN TRGOVEC. S tem udeleženec pridobi srednjo poklicno izobrazbo.

V skladu s Pravilnikom o ZI (Ur. l. št. 56/2008) le-ta obsega:

  • izpit iz slovenščine, ki se opravlja v skladu z izpitnim katalogom ustno in pisno;
  • izpit iz zaključnega dela, ki se opravlja kot izdelek oziroma storitev in zagovorom, kjer dijak praktično izkaže poklicne kompetence ter ga opravlja v šoli.

ZI lahko opravljajo le tisti kandidati, ki so uspešno opravili vse obveznosti izobraževalnega programa v vseh letnikih programa. Kandidat, ki je v zaključnem letniku dosegel odlično oceno pri slovenščini, je oproščen opravljanja le-te. Splošni učni uspeh pri ZI se določi v točkah. Kandidat, ki doseže najvišje možno število, doseže izjemen učni uspeh in dobi spričevalo o ZI s pohvalo.

Udeleženci, ki bodo uspešno opravili ZI, bodo imeli možnost nadaljevanja šolanja v poklicno-tehniškem programu  ali srednjem strokovnem izobraževanju.

Pomembni datumi za ZI so določeni v skladu s:

  • predvidenim koledarjem o ZI
  • šolskim koledarjem.

PISNO PRIJAVO ZA  OPRAVLJANJE  ZAKLJUČNEGA  IZPITA  MORA  KANDIDAT

VLOŽITI NA PREDPISANEM OBRAZCU (Obr. MSS-1-1,39/05)

NAJPOZNEJE DO  8. 7. 2020.

KANDIDAT MORA ODDATI ZAKLJUČNO NALOGO ZA DRUGO IZPITNO ENOTO DO  20. 8. 2020,

KANDIDAT SE LAHKO PISNO ODJAVI OD ZAKLJUČNEGA IZPITA NAJPOZNEJE DO  20. 8. 2020, DO  10.  URE (ODJAVA  OD  ZAKLJUČNEGA  IZPITA S PREDPISANIM OBRAZCEM(Obr. MSS-1-OZI/05)).

ZAKLJUČNI IZPITI BODO POTEKALI OD 25. 8. 2019 do 3. 9. 2020.

PISNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA IZ SLOVENŠČINE BO,

25. 8. 2020, OB 9. URI.

RAZPORED TEORETIČNEGA IN PRAKTIČNEGA DELA ZAKLJUČNEGA IZPITA BO OBJAVLJEN NA OGLASNI DESKI IN NA SPLETNI STRANI ŠOLE SEDEM DNI PRED ZAČETKOM IZPITNEGA ROKA.

JESENSKI ROK – ZAKLJUČNI IZPIT 2020 
Rok za prijavo k ZI v jesenskem izpitnem roku8. 7. 2020
Rok za DOKONČNO oddajo tehniške dokumentacije (v pisni obliki) za 2. predmet ZI v jesenskem roku20. 8. 2020
Rok za naknadne prijave k ZI v jesenskem roku14. 8. 2020
Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature v jesenskem roku20. 8. 2020
Slovenščina – pisni izpit ob 900 uri25. 8. 2020, ob 9.00 uri
Slovenščina – ustni izpit24. 8. 2020 do 3. 9. 2020*
Ustni izpiti in zagovor izdelka/storitve24. 8. 2019 do 3. 9. 2020*
Seznanitev kandidatov z uspehom na ZI8. 9. 2020

Dostopnost

Share This